Førsteamanuensis Ottar Ohren, som i flere år har vært høgskolens dedikerte Studiebarometer-analytiker, presenterte onsdag 2018-tallene på et allmøte på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø
Førsteamanuensis Ottar Ohren, som i flere år har vært høgskolens dedikerte Studiebarometer-analytiker, presenterte onsdag 2018-tallene på et allmøte på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Tynnere om HiMolde i Studiebarometeret

Bare 40 prosent av HiMolde-studentene besvarte Studiebarometeret i 2018. Året før svarte 58 prosent av studentene.

– Det er få respondenter, sa førsteamanuensis Ottar Ohren, som mener resultatene derfor må tolkes forsiktig.

SE VIDEO FRA ALLMØTET HER

Studiebarometeret viser denne gangen at studenter på masterprogrammene i store trekk er mer fornøyde enn bachelorstudentene.

På skalaen en til fem ga moldestudentene samlet 3,92 poengs tilslutning til påstanden «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på», opp fra 3,91 i 2017-undersøkelsen.

Rektor Steinar Kristoffersen holdt ordet de siste ti minuttene av det timeslange allmøtet. Han sa at høgskoleansatte ikke gjør studenter noen tjeneste ved å gjøre dem sinte, sture, lei seg, skuffet, frustrert eller overarbeidet, selv om man skulle mene at man har den akademiske moralen på sin side. Han ba møtedeltagerne om å ta Studiebarometeret på alvor.

Last ned Ohrens presentasjon i PDF-format.

Last ned Excel-ark fra presentasjonen (PDF).

Førsteamanuensis Ottar Ohren, som i flere år har vært høgskolens dedikerte Studiebarometer-analytiker, presenterte onsdag 2018-tallene på et allmøte på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø
Førsteamanuensis Ottar Ohren, som i flere år har vært høgskolens dedikerte Studiebarometer-analytiker, presenterte onsdag 2018-tallene på et allmøte på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø