F.v.) Stine Sundgot Garshol, Anette Pallin Olsen, Kevin André Madsen, Abdifatah Yahya Ali og Hans Olav Henden. Sjette medlem av gruppa, Kari-Anne Flor, er fotograf. Foto: Kari-Anne Flor

På innsiden av Innovasjonscamp 2019

Studentene fikk i oppdrag å lage et innovativt produkt for kaftleverandøren Istad. Her er en rapport fra to dager sammen med gruppe 28.

Av KARI-ANNE FLOR (tekst & foto)

I vår gruppe var vi seks studenter fra henholdsvis sykepleie, sport management, vernepleie og bedriftsøkonomi som ble satt sammen for å finne fremtidens løsninger for morgendagens kunder da Innovasjonscamp 2019 gikk av stabelen torsdag og fredag. Oppgaven var å komme med ideer til bærekraftige produkter eller tjenester, og tenke ut hvem det skulle markedsføres mot.

Det var tett mellom bordene under Innovasjonscampen. Foto: Kari-Anne Flor

Vi skulle også ta utgangspunkt i minst ett av FNs 17 bærekraftsmål. Innovasjonscampen var fasilitert av Ungt Entreprenørskap, og både fagansatte og representanter for ulike deler av næringslivet bidro som veiledere.

Vanskelig å bli enige om samme idé

Vi hadde ikke så god tid, så vi kastet oss ut i oppgaven med en gang. Alle gruppene hadde fått tildelt bord med et idé- og prosesskart vi kunne følge for å utvikle idéene våre.

Prosesskart for idéutvikling. Foto: Kari-Anne Flor

Med så lite tid til å bli kjent, var det vanskelig å lande på en konkret metode for hvordan vi skulle jobbe. Og personlighetene og bakgrunnen til de i gruppa spilte nok også inn i hvor mye, og med hva, hver enkelt følte de kunne bidra. Noen av oss hadde jobbet med innovasjon før, andre syntes det var vanskelig å komme på idéer. Men vi fikk hjelp fra veiledere underveis, som kunne gi tilbakemelding på idéene våre, og litt på hvordan vi jobbet med oppgaven. Da det nærmet seg slutten på dagen, bestemte vi oss for å satse på en multifunksjonell lade- og strømstasjon som ikke bare lader biler, men hvor man også kan parkere popup-butikker, matboder, el-sykler med mer. Tanken var at dette kunne bidra til et mer levende byliv, og bedre helse for innbyggerne. Vi tenkte også at Istad kunne ha et privatabonnement som inkluderte elsykkel, og bedriftsabonnement for småbedrifter med mobile butikker.

Skisse av idéen vår. Foto: Kari-Anne Flor

I en gruppe vil det alltid være forskjellig hvor mye den enkelte prater, hvordan hun eller han oppfatter oppgaven, hva man finner interessant ved idéene som blir presentert, og hvordan man ser for seg den endelige idéen. For dem av oss som har organisasjonsfag, var det interessant å observere gruppedynamikk, trekke inn persepsjon, kommunikasjon og motivasjon. Målet var å presentere en idé på en forståelig måte for en jury. Men det tok også tid å få alle andre i gruppa til å forstå hvilken idé man selv hadde.

Gruppe 28- (F.v.) Anette Pallin Olsen, Hans Olav Henden, Abdifatah Yahya Ali, Kevin André Madsen, Stine Sundgot Garshol og Kari-Anne-Flor. Foto: Dordi Smiseth

Dårlig timing på Innovasjonscampen

Arrangørene og Istad hadde laget et godt og spennende oppdrag til studentene. Men tidspunktet kunne vært bedre. Men mange parallelle innleveringer i flere fag, så var kanskje hodene våre litt andre steder enn på innovasjonskampen. Arrangørene hadde kanskje sett for seg at vi kom til å sitte å jobbe med innovasjonsarbeid utover kvelden. Men for oss i gruppe 28 følte vi at vi heller burde jobbe med fag vi skal ha eksamen i snart. Men vi opprettet en facebookgruppe og jobbet litt videre hjemmefra, slik at vi var litt mer forberedt neste dag.

Finaledagen

Dag to var det tid for innlevering av prosjektidé og powerpointpresentasjon på ue.no. For vår del ble det nok lagt mest arbeid i prosjektidéen. Siden Kevin og Abdi allerede dagen før hadde sagt at de ikke hadde noe problem med å snakke foran alle, gikk vi for det.

Abdifatah Yahya Ali og Kevin André Madsen jobber med presentasjonen. Foto: Kari-Anne Flor

Totalt var det 29 grupper som fikk maks tre minutter hver på å presentere idéen sin for juryen. Tre minutter er kort, og man rekker ikke å fortelle veldig utdypende. Etter å ha hørt på alle presentasjonene, satt man kanskje igjen med følelsen av at mange idéer lignet hverandre, inkludert vår egen. Det var mye ladestasjoner og elsykler. Men før vi startet fikk vi egentlig litt føringer på at det skulle handle om strøm, og kanskje transport, så det var kanskje ikke så rart.

I det store og hele var det kjekt å bli kjent med nye medstudenter. Det er gledelig at næringslivet er interessert i innspill fra oss. Gratulere til de tre gruppene som fikk første, andre og tredjeplass. Så får tiden vise om idéen til vinnergruppa om grønne tunneler blir gjennomført av Istad.

Gruppe 1 pitcher idéen sin om grønne tunneler. De vant førstepremien. Foto: Kari-Anne Flor