Direktør Knut Silseth (t.v.) og driftsleder Ivar Magne Grøtta i SiMolde i studentboligkvartalet på campus. Til høye ses parkeringsplasser i to etasjer, og den sjette bygningen i boligkvartalet skal bygges på toppen av garasjeanlegget. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

65 nye studenthybler på Molde campus

Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til 1 448 nye studentboliger på sju ulike steder i landet. 65 av dem skal bygges på Molde campus.

– Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Regjeringen har økt nivået for bygging av studentboliger fra rundt 1000 tilsagn årlig før 2013.

– Bygging av studentboliger har vært en viktig sak for regjeringen og Venstre i flere år. I år har vi penger til å bygge hele 3 400 studentboliger. Det er det høyeste noen gang. I denne søknadsrunden fikk vi kun inn søknader om 1 448 nye studenthybler, og vi vil derfor vurdere å ha en ny utlysning til høsten, sier Nybø.

SiMolde-direktør Knut Silseth sier at tilskuddet gjør det mulig å bygge den sjette og siste blokka på eiendommen samskipnaden har på Molde campus.

– Bygningen skal bygges over parkeringsplassen, så det blir to etasjer med parkering under bygningen. Vi har ennå ikke prosjektert løsningen, men det går vi i gang med nå. Dette blir det tredje byggetrinnet på eiendommen. Vi må få en helhet i dette, så jeg tror nok både løsninger og byggemåte blir noe av det samme som vi har der fra før, sier Silseth.

Alle studentsamskipnader som søkte om støtte til nybygg i denne runden fikk ja. Det betyr at det skal bygges 1 448 nye studentboliger i Tromsø, Molde, Volda, Førde, Gjøvik, Ås og Oslo, skriver KD i pressemeldingen.

Her skal de nye studentboligene bygges:

Samskipnad Studiested Prosjekt Tiltak Antall student-hybler
SiM Molde Molde Cam 3 Nybygg 65
SiVolda Volda Heltne 2, tr 2 Nybygg 74
NNSE Oslo Utv Nordnorsk Nybygg 162
SiT Gjøvik Røverdalen Nybygg 228
Sammen Førde Vieråsen Nybygg 19
SiÅs Ås Skogveien Nybygg 650
NAS Tromsø Dramsveien Nybygg 250
Totalt 1448