Leder av nominasjonskomiteen, professor Johan Holmgren (t.h.), fortalte om arbeidet med å finne kandidater til vervene i høgskolstyret, og på første rad ses de fleste av kandidatene som stiller til valg ved høgskolen i år. Foto: Arild J. Waagbø

Se valgsendingen fra campus

I dag startet årets valgkamp ved HiMolde for alvor. Se videoen av presentasjon og utspørring av kandidatene.

Det var høgskoledirektør Gerd Marit Langøy som ledet møtet, og kandidatene som ble presentert var:

Rektor: Førsteamanuensis Steinar Kristoffersen.

Prorektor: Professor Judith Ann Molka-Danielsen og høgskolelektor Jeanette Varpen Unhjem.

Styremedlemmer for vitenskapelig ansatte: Hege Bakken, Linda Bøyum-Folkeseth, Lisa Hansson, Kari Westad Hauge, Kjetil Haugen, Harald M. Hjelle og Ragnhild Michalsen.

Styremedlemmer for øvrige ansatte: Lena Håre, Merete Ludviksen, Øystein Nerland og Anette K. Myrstad.

Rektor Steinar Kristoffersen under valgmøtet på campus i dag. Han har ikke noen motkandidater, og kan med det regne med å fortsette som rektor i perioden 2019-2023. Foto: Arild J. Waagbø
Øystein Nerland er en av fire kandidater til høgskolstyret fra valgkretsen for administrativt og teknisk ansatte ved høgskolen. Foto: Arild J. Waagbø

NB! Valget på rektor og prorektor skjer mandag 8. april, og ikke tirsdag 9. april som Panorama tidligere har meldt. Valg av interne styremedlemmer skjer torsdag 11. april.

Fra Panorama bidro fem medarbeidere til TV-produksjonen. Her ses f.v. Andreas Hustad og Jens Garratt, med Zelda Nyangari på kamera i bakgrunnen. Også Maxence Gueritot og Kari-Anne Flor bidro med foto. Foto: Arild J. Waagbø