Professor Lars Magnus Hvattum har brukt sin Footbal Player Ratings-database til å simulere utfallet av årets Eliteserie. På bildet ses de spillerne som for øyeblikket gis høyest spillerstyrke i verden i dette ratingsystemet. Foto: Arild J. Waagbø

Simulerte Eliteserien 2019 basert på spillerstyrke: Mest sannsynlig at RBK tar gullet

Om det går slik HiMolde-professor Lars Magnus Hvattums simulering av Eliteserien 2019 viser, tar RBK seriegullet foran erkerival MFK.

Hvattums simulering gir 54 prosent sjanse for at RBK tar gull, mens lagets sjanse for sølvplass er 28 prosent. For MFK gir simuleringen 36 prosent sjanse for gull, og også 36 prosent sjanse for sølv.

Her er resultatet av simuleringen kjørt 28. mars:

Monte Carlo-simulering: Slik kan det gå om Hvattums simulering av Eliteserien 2019 gir riktig resultat. Fra venstre ses absolutt plassering, klubb, forventede sluttpoeng, forventet plassering og forventet sjanse i prosent for gitt absolutt plassering.

Hvattum oppplyser at han for øyeblikket har rundt 80 000 spillere og 150 000 kamper i Football Player Ratings-databasen. Databasen har registrert når enkeltspillerne var på banen i en kamp og på hvilke tidspunkt scoringer kom.

– Med utgangspunkt i denne informasjonen prøver ratingsystemet å finne styrketall som best mulig forklarer målforskjellene, sier Hvattum.

Styrketallene i systemet genereres ved bruk av multippel lineær regresjon, samt matematiske justeringer som f. eks. sørger for at det ikke blir for store utslag på spillere med lite spilletid, og at det tas høyde for sånt som hjemmebanefordel og spill etter at det er gitt røde kort.

På YouTube har Hvattum dedikert en kanal til ratingsystemet. Under kan du se ham kommentere prognoser og styrketall knyttet til Eliteserien i år, etter Monte Carlo-simulering basert på styrketallene til spillerne på lagene.

Hvattum er ikke spesielt fotballinteressert, men det er gode grunner til at han er professor i kvantitativ logistikk.

– Jeg liker å planlegge under usikkerhet, og fotball er en prosess med usikkerhet, sier han.

Databasen Hvattum bruker til beregning av spillerstyrke er en tekstfil med semikolon-separerte verdier, men han jobber med å konvertere den til SQL-format. Styreberegning og simulering har han programmert i C++.

Den ferske artikkelen Modelling the financial contribution of soccer players to their clubs i tidsskriftet Journal of Sports Analytics – som Hvattum har skrevet sammen med NTNU-student Olav Drivenes Sæbø – er basert på Football Player Ratings-databasen og bruk av Monte Carlo-simulering.

Her er resultatene av et lite knippe ferske kjøringer basert på Hvattums spillerstyrke-database:

Eliteseriens for tiden beste spillere, ifølge ratingsystemet. Etter klubbnavn følger minutter spilt i databasen, estimert topprating i løpet av karrieren og til slutt nåværende rating.
Simulering av Eliteserie-klubbenes forventete poengfangst.
Verdens for tiden beste spillere, ifølge ratingsystemet. Etter klubbnavn følger minutter spilt i databasen, estimert topprating i løpet av karrieren og til slutt nåværende rating.