Rådhuset var fullt av folk med ideer til utviklingen av Molde som Smart by. (Foto Kari-Anne Flor)

Molde-ordføreren: – Trenger kompetansen til studentene

Ordfører Torgeir Dahl (H) ønsker at studentene i Molde skal bidra til utviklingen av kommunen.

Av KARI-ANNE FLOR (tekst & foto)

Det sa han da han holdt kick-off for Smart by Molde onsdag kveld. Molde må ha nye perspektiver, og til det må vi ha hjelp utenifra, sa han, og viste til FNs 17 bærekraftsmål.

Ordfører Torgeir Dahl på Kick-off til Smart Molde på rådhuset. (Foto: Kari-Anne Flor)

Arne Sverre Dahl, rådmann i Molde fortalte videre at Molde kommune etter sammenslåingen, kommer til å ha 32 000 innbyggere, og et budsjett på 2,5 milliarder kroner. Man ønsker å gjøre Molde til en fortreffelig og attraktiv kommune å bo i.

Mette Holand, personal- og organisasjonssjef i Molde kommune, fortalte at Molde kommune hadde inngått en samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway om innføring av Smart City-konseptet. Også NCE iKuben og Kunnskapsparken ProtoMore skal også bistå kommunen i arbeidet. Hun refererte til det strålende redningsarbeidet som ble gjort for Viking Sky i helga, som et eksempel på hva man kan få til med samarbeid.

Fra Smart Innovation Norway kom leder Thor Moen og seniorrådgiver Ulrika Holmgren. De presenterte ulike Smart by-prosjekter fra andre byer i lander, og introduserte de oppmøtte for dagens plan for workshopen.

Rektoren på Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen, var en av deltakerne på Smart By Molde. (Foto: Kari-Anne Flor)

Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde, var en av deltakerne som holdt et kort innlegg om hva Høgskolen i Molde kan bidra med for Molde. Han ønsker at høgskolen skal knytte studentene nærmere Molde sentrum.

På workshop. (F.v.) Ronny Melseter (Ielektro AS), Svein Arild Flataker (Flataker VVS), Asgeir Furuli (Ielektro AS) og Lars Kristian Flor (Istad Fiber AS). (Foto: Kari-Anne Flor)

Rådhuset var fullt av folk, både private, fra næringslivet og akademia, som hadde møtt opp for å sammen komme med gode idéer Molde kommune kan jobbe med de neste tre årene. De oppmøtte ble fortalt at alle idéer kom til å bli tatt vare på og vurdert.

I alt 24 bord med tilhørende tankekart og Post-it-lapper var satt ut. Workshopen var delt inn i tre deler, hvor deltakerne fikk åtte minutter på hver problemstilling til å komme opp med idéer. Etter hver del fikk deltakerne kort presentere hva de hadde kommet fram til.

Del 1- Idégenerering (Foto: Kari-Anne Flor)
Del 2- Attraktiv bærekraftig by. (Foto: Kari-Anne Flor)
Del 3- Samarbeid og møteplasser. (Foto: Kari-Anne Flor)

Det mange ønsket var el-sykkeltilbud, grønne og bærekraftige boligområder og livligere sentrum. Mer konkrete ønsker var ballbinge i sentrum og digitale rutekart på busstoppene, slik de har i Oslo.

Figur fra SHOT-undersøkelsen 2018.

Ordføreren sa avslutningsvis at Molde kommune hadde fått en nesestyver i en undersøkelse om hvordan studentene i Molde trives. SHOT-undersøkelsen viser at studentene i Molde er mindre fornøyde med byen/stedet enn studenter i f. eks. Volda og Ålesund.

– Molde trenger kompetansen til studentene i utviklingen av Molde, avsluttet han.

Fredag i neste uke skal representanter for SiMolde, HiMolde og Molde kommune møtes for å arbeide med studenttrivsel i kommunen.