Deodat Edward Mwesiumo fra Tanzania kunne forsyne seg av jubileumskake etter vellykket prøveforelesning og doktorgradsforsvar i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Deodat Mwesiumo (34) hadde hovedrollen da HiMolde feiret 50 doktorgrader i logistikk

Deodat Mwesiuomo skrev historie da han i dag ble den femtiende i rekken til å forsvare en doktorgrad i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Mwesiuomo har forsket på konflikter mellom bedrifter som samarbeider om å levere tjenester til turister, og effekten detaljerte kontrakter har på konfliktnivå og hvordan en bedrift kan påvirke en partnerbedrifts adferd.

Resultatet tyder på at detaljerte kontrakter kan redusere konfliktnivået, men dette avhenger av om partneren kan erstattes eller ei.

Mwesiumo er fra Tanzania. Han har blitt veiledet i doktorgradsarbeidet av førsteamanuensis Nigels Halpern ved Høyskolen Kristiania og professor Arne Buvik ved HiMolde.

Store og små var på plass da Deodat Mwesiumo i dag forsvarte sin doktorgrad i logistikk på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø
Dagens disputas ble ledet av professor Harald Martin Hjelle (t.v.), som her sitter på samme rad som logistikkdekanen, professor Svein Bråthen. På første rad ses Nigel Halpern (nærmest) og Arnt Buvik – som veiledet doktorgradskandidaten. Foto: Arild J. Waagbø
I bedømmelseskomiteen satt (f.v.) Dimitrios Buhalis, Håvard Ness og Berit I. Helgheim. Foto: Arild J. Waagbø
Deodat Edward Mwesiumo er den femtiende i rekke som forsvarer en doktorgrad i logistikk ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø
Deodat Mwesiumo i Frisch auditorium på Molde campus i dag. Foto: Arild J. Waagbø
Mwesiumo ble hyllet av familie, venner og kolleger i kantina etter forsvaret. Foto: Arild J. Waagbø
Med en fersk doktorgrad i logistikk, kunne Deodat Mwesiumo forsyne seg av jubileumskaka. Foto: Arild J. Waagbø