Jeanette Varpen Unhjem (innfelt) og Judtth Ann Molka-Danielsen er kandidater i prorektorvalget mandag. Foto: Arild J. Waagbø

Fem spørsmål: Les hva prorektor-kandidatene svarer

Prorektor-kandidatene Judith Ann Molka-Danielsen og Jeanette Varpen Unhjem svarer om seg selv, høgskolen og Molde som studieby.

Mandag klokka 10 til 14 på Molde campus og på Høgskolesenteret i Kristiansund går studenter og HiMolde-ansatte til urnene for å velge ny rektor og prorektor. Sittende rektor Steinar Kristoffersen har ingen motkandidater, mens to kandidater kan vinne prorektor-posten for 2019-2023 i dette valget.

Dette svarte de på Panorama’s fem spørsmål på epost:

Professor Judtith Molka Danielsen i aksjon under Forskningsdagene på Molde campus. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Professor Judith Ann Molka-Danielsen

Hva er HiMoldes største utfordringer neste fire år?

HiMolde må opprettholde retten til å bestemme framtidige strategier og allianser. Jeg tror det vil være stadig press på HiMolde med tanke på sammenslåing og vekst. For å ivareta vår selvbestemmelse må vi møte presset for å skape et større fotavtrykk (å nå ut og ha innflytelse) i den akademiske sektoren.

Hvordan skal disse utfordringene møtes?

Vi trenger at våre studenter, potensielle studenter, forskermiljø, og den norske akademiske sektoren investerer interesse i vår suksess.

Gjøre våre ”kunder” (studenter) om til ”fans” eller ”familie”. Bruce Dickenson holdt en gang et foredrag i Molde hvor han sa at nøkkelen til en virksomhets suksess er å forvandle kundene om til supportere. Relasjonen blir da livslang og kundene er emosjonelt og finansielt investert i virksomhetens langtidssuksess. HiMolde trenger at studentene føler at de har en livslang tilhørighet til HiMolde-familien. HiMolde kunne utvikle en ”fandom association” – noe som binder nåværende studenter sammen med alumni og ansatte, og disse til HiMolde resten av livet. For eksempel kan gamle eller nåværende studenter holde seminarer på høgskolen i sommermånedene, og utvikle et nyhetsbrev om ”hvor de er i dag”. Vi kan også tilby videreutdanning seminarer, opprette HiMolde idrettsklubber, og gi livslange medlemsskap til alumni med tilknyttede goder.

Etablere samarbeid for eksempel ved å utvide bruken av Erasmus-programmer for utveksling av studenter og ansatte. Vi kan sikte på større deltakelse i samarbeid mellom utdanninger, og forskningsprosjekter på tvers av institusjoner (ta i bruk det nasjonale kontaktpunktet vi har gjennom DIKU). Vi kan også headhunte internasjonal ekspertise til HiMolde for å holde foredrag, og kanskje ønsker de å bli.

Er det nødvendig å endre måten det undervises på ved høgskolen?

Det er nødvendig å kontinuerlig reflektere over måten vi underviser på, og utvikle oss ut ifra våre studenters behov. En god metode jeg oppdaget ved Stanford University var at studenter lærer å designe nye produkter, og lærer å være kreative gjennom ”Design Thinking approach”, og gjennom samarbeid i team. Gruppene blir noen ganger satt sammen med andre grupper, slik at det blir parallelle design thinking-prosesser. De kommuniserer med hverandre ved ulike sjekkpunkter i prosessen. Jeg har stor tro på det å jobbe i team, og at studentene jobber med å lære og vurdere hverandre, som en del av læringsprosessen. Det vil selvfølgelig være nødvendig å utvikle ulike tilnærminger til ulike disipliner.

Hva kan gjøres for at Molde skal bli en mer attraktiv studieby?

Utforske nye måter å reise mellom sentrum og høgskolen. En mulighet er et system med sykkeldeling (lignende Santander Cycles i London), med stasjoner lokalisert på høgskolen og i sentrum. Noen el-sykler kunne vært inkludert i dette.

Å jobbe med Moldestudentenes  idrettslag for å fortsette utviklingen av idrettsgrupper som ”Molde University College teams”, slik at flere studenter kan delta og representere skolen på aktuelle idrettsarrangementer. Vi kan utforske mulighetene for at gruppene får utvidet tilgang på lokaler og trenere.

Utvikle ”maker-spaces” som er fleksible arbeidsplasser som kan brukes av studenter, forskere og medlemmer av Moldes næringsliv. Disse plassene kan plasseres nærmere byens sentrum, for å skape mer liv i hjertet av byen.

Hva slags kvalifikasjoner og kvaliteter har du som gjør deg til en god rektor/prorektor?

Jeg håper at mine erfaringer som forsker, som leder av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og som lærer på Høgskolen i Molde de siste 23+ årene, kan gjøre meg kvalifisert til rollen som prorektor. Som jeg kommenterte i en tidligere debatt, dersom jeg blir valgt, vil jeg ta rollen seriøst og rette min entusiasme mot å støtte rektor og langtidsstrategien til Høgskolen i Molde. Jeg ønsker å være en god kontaktperson; empatisk overfor behovene til de ved vår høgskole, og en god kommunikator med resten av det akademiske miljøet.

Høgskolektor Jeanette Varpen Unhjem i biblioteket på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Høgskolelektor Jeanette Varpen Unhjem

Hva er HiMoldes største utfordringer neste fire år?

Rekruttere mange nok studenter til studieprogrammene og bidra til at studentene lykkes i studieløpene.

Hvordan skal disse utfordringene møtes?

God kvalitet og relevans på utdanningstilbudet og god dialog med studentene.

Er det nødvendig å endre måten det undervises på ved høgskolen?

Vi kan bli bedre på å finne pedagogiske metoder som engasjerer studentene.

Hva kan gjøres for at Molde skal bli en mer attraktiv studieby?

Tiltak som gjør at tilflyttende studenter finner hverandre og kan skape gode sosiale nettverk.

Hva slags kvalifikasjoner og kvaliteter har du som gjør deg til en god rektor/prorektor?

Erfaring fra undervisning, forskning og ulike verv. Er kreativ, løsningsorientert og lærevillig.

Se også valgsendingen fra Molde campus: