Knut Hofgaard Eikre - nåværende leder av Studenttinget - er snart innehaver av en mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Foto: Arild J. Waagbø

Her er det nye Studenttinget

Resultatet av valget til Studenttinget ved HiMolde er klart, og 20 studenter er klare for et sete i det nye tinget.

Student Knut Hofgaard Eikre, som er nåværende leder i Studenttinget, sier at studentene fra Avdeling for helse- og sosialfag skal ha ti representanter, men at det bare ble valgt inn seks i denne runden.

– Etter at styret og kontrollkomité er satt på neste møte, vil det kunne bli åpnet for suppleringsvalg på høstsemesteret, sier Eikre.

Det er i alt 24 seter i Studenttinget i dag, og hver avdeling har en representant per 100 påbegynte student.

– Det er litt mye, sier Eikre, som mener at størrelsen på tinget bør reduseres ved en vedtektsendring.

Studenttinget oppnevner blant annet representanter til flere av høgskolens utvalg.

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS):

Kristoffer H. Thorvaldsen (21)
Emilie S. Grimnes (20)
Sunniva Johannessen (17)
Michael R. Larsen (16)
Malin N. Førde (14)
Jomar Dale (9)
Øyvind A. K. Ordemann (8)
Bemnet Meselu (3)

Avdeling for helse- og sosialfag (HS):

Karoline Hildre (11)
Anette Haugland (9)
Susanne Fuglstad (8)
Elise K. Kaald (6)
Lena Elgsaas (6)
Eline Nordeen (5)
Fire ledige plasser kan suppleres til høsten.

Avdeling for logistikk (LOG):

Andreas Selseth (14)
Morten Lygresten (14)
Ingvild Aase (12)
Kenneth Tong (11)
Markus Lilleheil (9)
Runar Berg (4)

Totalt benyttet 96 studenter stemmeretten ved dette valget. Avdelingsmessige fordelte de seg slik: 48 på  ØS, 17 på HS og 31 på LOG.