Terje Dyrseth (bak t.h.) fikk blomster og takk fra rektor Steinar Kristoffersen for innsatsen i høgskolestyret. Foran ses høgskoledirektør Gerd Marit Langøy (t.v.) og arkiv- og sekretariatsleder Merete Ludviksen. Foto: Arild J. Waagbø

Vedtok strategiplanen og takket av styret

I dag ble strategiplanen for HiMolde mot 2025 vedtatt av høgskolestyret, som også markerte at det sittende styrets regjeringstid på fire år straks er over.

HiMoldes nye visjon er nå «Med kunnskap for bærekraft og innovasjon», mens «Annerledes og bedre» er historie.

Det er klart etter at høgskolestyret etter en kjapp redaksjonell behandling og litt språkvask over bordet ga sin tilslutning til det siste utkastet for Strategi 2025. Arbeidet med den nye strategiplanen har pågått i et års tid.

Les hele sisteutkastet til Strategi 2025 her. (PDF)

Eksternt styremedlem Terje Dyrseth, som har tjenestegjort i høgskolestyret siden 2011, karakteriserte strategiplanen som både «veldig konkret» og «veldig altomfattende» da han for siste gang tok ordet i styret.

– Vi i næringslivet ville nok ikke ha laget et dokument med så mye prosa, sa Dyrseth.

Studentrepresentantene Katrine Bjørnbakk (t.v.) og Øyvind Magnussen fikk også blomster av Steinar Kristoffersen. Studentrepresentantene i høgskolestyret velges for ett studieår av gangen. Foto: Arild J. Waagbø

SiMolde-styret

Videre vedtok styret at rektor Steinar Kristofferen og høgskoledirektør Gerd Marit Langøy skal representere HiMolde i SiMolde-styret i studieårene 2019 til 2021, med henholdsvis påtroppende prorektor Jeanette Varpen Unhjem og studiesjef Sissel Waagbø som personlige varamedlemmer.

Redaksjonsrådet

Også Panoramas redaksjonsråd fikk ny leder og nye medlemmer på dagens styremøte.

Georg Panzer, som er høgskoleketor i juridiske fag, kommer inn i rådet. Han overtar som redaksjonsrådets leder etter Gerd Marit Langøy, som har hatt dette vervet siden 2014. Ellers er Tidens Krav-journalist Tore Dyrnes den nye eksterne presserepresentanten i rådet, og erstatter Tormod Haugstad. Tove Orheim, kontorsjef på Avdeling for logistikk, er også ny ansattrepresentant i rådet.

Påtroppende prorektor Jeanette Varpen Unhjem og informasjonssjef Jens Petter Straumsheim fortsetter i rådet, i likhet med den til enhver tid sittende leder av Studenttinget ved HiMolde. Rådet er oppnevnt for perioden dags dato til 31. juli 2023.