Markus Lilleheil er ny leder av Studenttinget ved HiMolde. Lilleheil har lang fartstid som Smuget-sjef. Lilleheil overtar etter Knut H. Eikre. Arkivfoto: Zelda Nyangari

Her er det nye styret i Studenttinget

Fredag 10. Mai ble det nye Studenttinget i Molde konstituert. På møtet ble det også valgt nytt styre for studentdemokratiet, ny kontrollkomite og nye representanter til Studentsamskipnadens styre i studieåret 2019/2020.

Av MICHAEL R. LARSEN, student

Påtroppende leder for Studenttinget i Molde, Markus Lilleheil, sier han ser frem til å jobbe for sakene han mener er viktige for studentene, blant annet at studentene får sine egne lokaler for studentaktiviteter, at det blir gjennomført tiltak for å sikre at Molde blir en mer studentvennlig by, og at man arbeider for å bedre studenttilværelsen for studentene ved høgskolen i tråd med de tilbakemeldingene man har fått gjennom blant annet SHoT-undersøkelsen.

Studenttingets avtroppende leder, Knut H. Eikre, sa dette om sin tid med dette vervet:

– Uansett om det var slitsomt eller morsomt, har det alltid vært lærerikt. Takk til alle som har gitt meg tillitten og vært med, men nå fortjener dere fri fra meg!

Det nye styret til Studenttinget i Molde er:

Leder: Markus Lilleheil
Nestleder: Bemnet Meselu
Økonomiansvarlig: Jomar Dale
Fagpolitisk ansvarlig: Malin Førde
Informasjonsansvarlig: Øyvind A. K. Ordemann

Den nye kontrollkomiteen for Studenttinget er:

Runar Berg
Karoline Hildre

På Studenttingets konstitueringsmøte ble det også valgt nye studentrepresentanter til Studentsamskipnadens styre.

Disse studentene går inn i SiMoldes styre for studieåret 19/20:

Sunniva Johannesen
Kine Fredriksen
Kristoffer Thorvaldsen
Michael R. Larsen

Med dette ønsker vi det avtroppende Studenttinget lykke til videre, og takker for deres innsats for høgskolens studenter. Og vi ønsker de påtroppende studentrepresentantene lykke til med arbeidet for å bedre studenttilværelsen ved Høgskolen i Molde!