Til daglig er Ting Chao vitenskapelig assistent i helselogistikk ved HiMolde, men på frititda er hun prosjektleder for Innflytterdagen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Ting Chao (30) fra Beijing leder Innflytterdagen

Etter snaue tre år i Molde har kinesiske Ting Chao tatt på seg den krevende oppgaven som prosjektleder for Innflytterdagen i Molde.

– Jeg var interessert i å få erfaring med å drive med frivillig arbeid, sier Ting Chao om hvorfor hun meldte seg til tjeneste for arrangørorganisasjonen JCI Molde (Junior Chamber International).

Til daglig er hun vitenskapelig assistent i helselogistikk ved HiMolde, og her har hun også tatt en mastergradsutdanning i logistikk.

– Jeg ble rekruttert da JCI Molde besøkte Språkkaféen på biblioteket i sentrum i fjor vår og sa at de trengte frivillige. Jeg kom på et informasjonsmøte, og etterpå hjalp jeg til med å arrangere Innflytterdagen i fjor,  forteller Chao.

For innsatsen ble hun på nyåret hedret som «Årets nye medlem», og nå er hun også blitt styremedlem i JCI Molde og prosjektleder for for Innflytterdagen, som er en av årets vakreste begivenheter i Molde: Storgata stenges av for trafikk, og lag, foreninger og bedrifter slipper til for å vise fram mangfoldet i aktiviteter byen og kommunen kan by på. Årlig er det 50-60 påmeldte organisasjoner.

– I år inviterer vi også deltagere fra Midsund og Nesset, siden disse kommunene blir en del av nye Molde kommune fra 2020, sier Chao.

Årets Innflytterdag finner sted lørdag 7. september, og er den femtende i rekken. For Chao er det et uttalt mål at årets arrangement skal bli bedre enn fjorårets.

– I år skal vi sørge for å presentere oss selv – JCI Molde – bedre på Innflyttterdagen, for det er mange som aldri har hørt om oss. En annen forbedring i år er at betalingen av deltageravgift skjer ved påmelding, så vi slipper arbeidet med å følge opp utesendte fakturaer, sier Chao.

Hun ønsker også at enda flere skal benytte seg av Inflytterdagen og vise seg fram, og sier hun så flere organisasjoner i årets borgertog på 17. mai som hun også gjerne vil se på Innflytterdagen.

– Jeg vil ha hester på Innflytterdagen! Og Poppeloppeteater-barn med kostymer! sier Chao.

Hun syns det frivillige arbeidet for JCI Molde er berikende:

– Jeg har fått nye venner og kontakter i et internasjonalt miljø, og jeg lærer hvordan ting gjøres og gjennomføres i den norske kultursfæren. Dessuten er arbeidet med Innflytterdagen en nyttig erfaring i prosjektledelse.