Doktorgradsstudent Ning Lin under dagens prøveforelesning på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Tror ikke at blokkjeder snart erstatter tredjepart

Doktorgradsstudent Ning Lin (34) ved HiMolde pekte på flere utfordringer knyttet til blokkjedebasert handel da han prøveforeleste i formiddag. Han mener næringslivet fortsatt trenger tiltrodde tredjeparter.

Nå forsvarer Ning Lin fra Beijing i Kina sin doktorgradsavhandling i logistikk – «The performance of upstream buyer consilidation in China-Scandinavian containerized trades» – på Molde campus. Han har undersøkt effekter av at leverandører i Kina går sammen om å pakke ferdig skipscontainere for å lette arbeidet med uttransportering til butikker i Norge og Sverige.

Allerede i prøveforelesningen fikk tilhørerne en smak på Ning Lins forskningsresultater, da han sa at ferdigpakking i Kina til butikker i Skandinavia kan være like dyrt eller dyrere enn om varer fra containerne pakkes om på lagre i Skandinavia før utkjøring, noe som i stor grad skjer med trailere.

Imidlertid kan miljøgevinsten lokalt i mottakerlandene Norge og Sverige være store, med estimert reduksjon i CO2-utslipp på over 50 prosent. Bruk av tog er det mest miljøvennlige alternativet.

I prøveforelesningen skulle Ning Lin også se på digitalisering og tillit mellom operatører i forsyningskjeden, og det var da han tok for seg bruk av blokkjedeteknologi. Han sa at en av de store utfordringene med bruk av blokkjeder, er at folk ikke forstår teknologien. Og da, mener han, er den ikke egnet til å skape tillit mellom aktører.

Ning Lin tror ikke at blokkjeder vil overta for tiltrodde tredjeparter (som f. eks. banker og meglere) med det første. En av grunnene til dette er at mange ikke forstår teknologien, og derfor ikke har tillit til den. Foto: Arild J. Waagbø

Ning Lin ramset også opp problemer knyttet til nasjonale lovverk og blokkjeder, blokkjedenes egne regler og innføring av blokkjedeteknolgi i næringslivet.

Han snakket også om smartkontrakter – avtaler som er skrevet som kjørbar programkode i blokkjeden – og illustrerte det med et eksempel på en en enkel smartkontrakt brukt ved crowdsourcing: Om finansieringsmålet på en million kroner nås innen tidsfristen, utbetaler smartkontrakten summen i form av kryptovaluta til tredjepart. Men om målet ikke nås, vil smartkontrakten føre innbetalt beløp tilbake til investorene.

Smartkontraktenes sårbarhet ble forøvrig illustrert for hele verden da Decentralized Autonomous Organization – en bedriftslignende smartkontrakt på Ethereum-nettverket – ble hacket i juni 2016. Les mer om hacket i denne artikkelen: Understanding the DAO Attack.

– Det er mye som tyder på at næringslivet i stpr grad fortsatt vil benytte seg av tiltrodde tredjeparter, sa Ning Lin under prøveforelesningen.

Etter Sverige (11,5 prosent) og Tyskland (11,1 prosent), var Kina (9,8 prosent) det landet Norge i 2018 importerte tredje mest varer fra.

Ning Lins avhandling er delvis basert på SeaConAZ-prosjektet, og det er professor Harald Martin Hjelle ved HiMolde som har veiledet den kinesiske doktorgradsstudenten.