Gjemnessundbrua på Krifast. Foto: Frokor (CC BY-SA 3.0)

Alternative fakta i VG

Vi lever i en tid hvor vi bombarderes med mye informasjon i mange ulike kanaler. Mange saker og sammenhenger er så komplekse at det er krevende for vanlige folk å undersøke hva som er riktig, og hva som «justerte» eller rett og slett feilaktige fremstillinger. Men noen ganger er det enkelt.

Nylig publiserte VG en spesialsak med tittelen Kampen om fødeveien. Leseren får presentert historier fra hele landet om kvinner med lang reisevei til fødetilbudene, og er kritisk til nedleggelse av sykehus rundt om i landet. En relevant og viktig debatt i en tid med sentralisering av sykehus og andre institusjoner, som i den senere tid har fått økt oppmerksomhet med Bunadsgeriljaen og i det politiske ordskiftet.

Den første historien i artikkelen til VG handler om stedet Halsa, hvor vi kan lese at hver tiende kvinne føder under transport. Historien illustreres med bilder og med et kart som viser reiseveiene fra Halsa til sykehusene i Kristiansund, Molde, Orkdal og Trondheim (St. Olavs). Kartet forteller at det tar 1 time og 30 minutter å reise fra Halsa til Kristiansund sykehus, mens det tar 2 timer og 10 minutter til Molde sykehus, inkludert (samme) ferge på begge strekningene. Jeg stusser, for jeg vet at i alle fall ett av disse tallene umulig kan stemme. Disse strekningene har jeg kjørt mange ganger.

Uansett om de fødende skal transporteres til Kristiansund eller Molde, må strekningen mellom Halsa og Krifast tilbakelegges. Denne strekningen er dermed lik for de to veiene. Tiden det tar å tilbakelegge strekningene fra rundkjøringen på Krifast til henholdsvis Molde og Kristiansund er imidlertid forskjellig. Men forskjellen er ikke 40 minutter som artikkelen i VG hevder.

Et raskt søk på Google Maps viser at forskjellen er ca. 20 minutter. Artikkelen bommer altså med 100 %! Lett å sjekke, men jeg tenker at de fleste uten lokalkunnskaper vil ta dette for god fisk.

Et annet viktig moment som artikkelen velger ikke å skrive noe om, er at det skal komme et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal med fødetilbud på Hjelset. Sykehuset skal etter planen stå klart i 2024. Når dette tilbudet er oppe og går vil de fødende på Halsa (ifølge Google Maps) komme litt raskere til fødeavdeling på Hjelset sammenlignet med reisen til fødeavdelingen i Kristiansund.  I tillegg kommer øvrige fordeler som et større sykehus med flere fødsler vil kunne tilby fødende i regionen.

Dybdeartikkelen i VG adresserer et viktig tema. Det er synd at VG ikke tar seg bryet med å undersøke om de fakta de presenterer for sine lesere er korrekte, og gi et mer helhetlig bilde av temaet.

–> Kjetil Kåre Haugen, Lise Lillebrygfjeld Halse, Arve Hjelseth og Jenny Klinge er spaltister i Panorama.