Fra skolebesøk i Tanzania. Foto: Privat

Ti spesiallærere fra Tanzania til Molde for å utvikle praksis basert på menneskerettigheter

Bedre livskvalitet for barn med særskilte behov og rettighetskonvensjoner i praksis står på agendaen for de ti utvekslingsstudentene fra Tanzania som fredag ankommer Molde.

Av SIV ELIN NORD SÆBJØRNSEN, førsteamanuensis

Fredag 30. august kl 20.45 lander ti spesiallærerstudenter fra Tanzania i Molde. De er Norec-deltakere (Norec = tidl. Fredskorpset) og utgjør første pulje i utvekslingsprosjektet mellom vernepeleierutdanningen, Høgskolen i Molde og Patandi Teachers’ College of Special Needs Education (PTC) i Tanzania. Neste pulje utvekslingsstudenter i dette prosjektet er 10 vernepleierstudenter, som drar til Tanzania for tre måneder i januar 2020.

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til å bedre forholdene for barn med særskilte behov, som for eksempel barn med utviklingshemming, i Norge og i Tanzania.

Sammen med prosjektteam og medstudenter skal utvekslingsstudentene derfor lære om FNs menneskerettigheter, og særlig konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelser og barnekonvensjonen. De skal arbeide for å utvikle og spre kunnskap om rettigheter og om hvordan rettigheter kan omsettes fra prinsipper til praksis i henholdsvis Norge og Tanzania.

Studentene fra Tanzania deltar på Norec Youth Camp i Hurdal denne uken, før de reiser videre til Molde. Tidligere i sommer har de deltatt på omfattende forberedelseskurs i Tanzania. Tross mye god forberedelse vil de nok oppleve et og annet som de ikke er forberedt på.

Forhåpentlig får de først og fremst gode opplevelser og overraskelser når de er her!

Bildet er tatt ved oppstart av «Norec Preparatory Course» på Patandi Teachers’ College, Arusha, Tanzania, 29. juli i år. I tillegg til de 10 kursdeltakerne er også kursholdere, PTC-prosjektteam og rektor ved PTC med på bildet. Foto: Privat

Som en del av forberedelseskurset dro deltakere, prosjektteam og kursholdere på ekskursjon til fire barneskoler i distriktet. To av disse var skoler for barn av masaistammen i. Vi fikk se mange eksempler på stort engasjement og kreativitet i undervisningen til tross for små midler.

Fra skolebesøk. Foto: Privat

Alle de ti studentene som kommer til Molde på fredag har lærerutdanning og er i gang med andre og siste året på videreutdanningen ved PTC. De har alle praktisert som lærere i flere år. Etter endt utdanning skal de tilbake til sine respektive arbeidsplasser i 10 ulike regioner i Tanzania. Alle studentene har et sterkt ønske om å kunne bidra til en positiv endring for sine elever, på sin skole, i sitt nærmiljø og region.

Her er de ti studentene:

Alex Pontian Kaiza (29) ble utdannet lærer i 2013. Han har fem års lærerpraksis. Han er ansatt som lærer for barn med synshemming og døvblindhet i Kagera Region. Fritidsinteresser er blant annet film, sang, spille håndball og fotball.

Celestine Nuru Ketah (26) er gift og har en datter på tre år. Hun ble utdannet lærer i 2013. Hun har seks års erfaring som barneskolelærer i Mbeya Region. Fritidsinteresser er blant annet matlaging og hushold, film, løping, kurvball, blomster og planting.

Effery Anderson Mzumbwe (34) er gift og har tre barn på henholdsvis sju og to år (tvillinger). Han ble utdannet lærer i 2009 og har ti års erfaring som lærer for barn med funksjons-/utviklingshemming fra Rukwa Region. Fritidsinteresser er blant annet bordtennis.

Elia Peter Mgao (29) er gift. Han ble utdannet lærer i 2014 og har fire års erfaring som lærer for døve barn fra Iringa Region.

Fritidsinteresser er bl.a. se film, musikk og særlig blues og gospel

Charles Festo Kazimoto (30) er gift. Han ble utdannet lærer i 2011 og har fem års erfaring som lærer fra Katavi Region, i klasse som også har elever med ulik funksjonshemming. Charles er sportsinteressert og har erfaring fra tilrettelegging av sport og leker for funksjonshemmede.

Lea Daniel Makundi (32) er utdannet lærer og har vært ansatt ved Patandi Teachers College de siste seks årene. Lea er singel og har ikke barn. Hennes fritidsinteresser er film, sosialt liv med venner, trening og særlig løping.

Reward Mrindoko Elikaza (30) er gift. Han har lærerutdanning fra 2011 og syv års erfaring som lærer for døve og hørselshemmede barn.

Fritidsinteresser er basketball og volleyball.

Ruzna Ramadhani Maumba (27) er gift. Hun har lærerutdanning fra 2014 og har fires års lærererfaring fra Morogoro Region, som lærer for barn med utviklingshemming. Interesser er blant annet kurvball og fotball (supporter team).

Seif Hamisi Mussa (28) er gift. Han ble utdannet lærer i 2012 og har deretter tatt diplomutdanning i voksenopplæring. Han har fem års lærererfaring fra Lindi Region. Fra 2018 har han undervist barn med hørselshemming/døve. Seif er fotballtrener for barn i sin region.

Theresia Makiya Mwamwa (30) er samboer og mor til to barn. Hun har lærerutdanning fra 2013 og fem års lærererfaring fra Singida Region. Interesser er bl.a. ballsport, som kurvball og håndball.

 

PS! Vi ønsker å gi studentene en varm velkomst til Molde og Høgskolen. Derfor oppfordrer vi studenter og ansatte som har anledning til å møte på flyplassen for å ta imot dem på fredag kl 20.45. Mandag 2. september kl 11.00 blir det en kort, offisiell mottakelse av studentene fra Patandi Teachers College i foajeen i B-bygget på høgskolen. Alle vernepleierstudenter og alle andre studenter og ansatte oppfordres til å delta for å ønske dem velkommen.