Høgskolestyret - her samlet til møte i Helsehuset i Kristiansund - har vedtatt å sette i gang med et anbudsgrunnlag for virksomheten i Kristiansund. Hensikten er å holde tempoet oppe Campus Kristiansund-prosessen. Foto: Arild J. Waagbø

Lager anbudsgrunnlag for leieavtale i Kristiansund

KRISTIANSUND (Panorama): HiMolde-styret vil ha et anbudsgrunnlag for høgskolens leie av studiested i Kristiansund.

Det vedtok høgskolestyret torsdag ettermiddag i et møte som for anledningen var lagt til «Springbrettet» toppetasjen på Helsehuset i Kristiansund sentrum, bare et steinkast fra tomta der Campus Kristiansund (CKSU) planlegges oppført.

Møtedagen for styret startet tidligere på dagen på Løkkemyra, i lokalene som nå rommer høgskolens rundt 300 studenter og 20 ansatte i Kristiansund. Her sa CKSU-prosjektleder Roland Mauseth at 25 til 30 private aktører med i størrelsesorden fra 1 til 100 ansatte har vist interesse for å flytte inn i det planlagte kraftsenteret for utdanning, forskning og innovasjon på Nordmøre.

– Det løsnet etter Campuskonferansen i sommer, sa Mauseth.

Han sa at det er forutsetning for å realisere CKSU at  Høgskolen i Molde er med, og roste høgskolen for innsats og leverte resultater i Kristiansund  så langt. Mauseth antydet en fremdriftsplan for CKSU-bygningen med første spadestikk i 2021, ferdigstillelse i slutten av 2022 og oppstart i 2023, og kunne forøvrig legge til at Sundbåten vil legge ruta innom CKSU.

Kristiansund havn kan smykke seg med både Sundbåt (t.v.) og vakre skonnert «Ideal». Sundbåten er klar for å legge ruta innom det planlagte Campus Kristiansund på Devoldholmen. Foto: Arild J. Waagbø

Etter omvising i lokalene på Løkkemyra og på Rutebilstasjonen i sentrum – der CKSU er planlagt oppført, kom CKSU på høgskolestyrets bord i Helsehuset i form av en orienteringssak (PDF-format), der det blant annet er knyttet usikkerhet til om høgskolen får innvilget husleiestøtte fra Kunnskapsdepartementet, og om departementet krever at høgskolens leieavtale i Kristiansund skal konkurranseutsettes.

En Statsbygg-rapport (PDF-format) om Campus Kristiansund fra august i år «finner at det er det en risiko for at tidligere prosesser ikke har vært i tråd med lov om offentlige anskaffelser».

Styremedlem Pål Farstad (midt i bildet) oppfordret høgskolestyret til å «trøkke på» i Campus Kristiansund-saken. Ellers på bildet ses HiMolde-ansatte styremedlemmer: Merete Ludviksen (f.v.), Kjetil Kåre Haugen og Jeanette Varpen Unhjem. Foto: Arild J. Waagbø

– Vi må trøkke på! Skal vi utvikle oss som Molde og Kristiansund, så haster det med å få i gang arbeidet på tomta, erklærte Pål Farstad, som er eksternt medlem i styret, da det ble åpnet for debatt.

Styrets leder, rektor Steinar Kristoffersen, konstaterte at høgskolen står i fare for å forsinke CKSU-prosessen, og at det potensielt kan medføre tap av omdømme.

– Det haster med å få fremdrift, sa Kristoffersen.

Haakon Bryhni, eksternt styremedlem, tok tidlig til orde for å komme i gang med anbudsarbeidet knyttet til HiMoldes fremtid i Kristiansund.

– Vi må være på, og vi må finne ut hva vi trenger  i Kristiansund, sa Bryhni.

Høgskolestyret – her samlet til møte i Helsehuset i Kristiansund – har vedtatt å sette i gang med et anbudsgrunnlag for virksomheten i Kristiansund. Hensikten er å holde tempoet oppe Campus Kristiansund-prosessen. Foto: Arild J. Waagbø

Styreleder Kristoffersen var enig i at høgskolen uansett må finne ut hva som er «vårt behov», og styret samlet seg deretter bak dette vedtaket:

«Styret fastholder intensjonen i vedtak 35/19 der det bes om at det jobbes videre med å se på muligheten for at HiMolde, studiested Kristiansund, kan bli en del av Campus Kristiansund.

Styret ber om at det så snart som mulig utarbeides et anbudsgrunnlag, samtidig som det parallelt jobbes med muligheten for å få husleiestøtte.»

Se opplysnings-videoen om Campus Kristiansund-prosjektet: