Møreforsking samles til ett selskap og får eiere fra oppdrettsnæringen inn på eiersiden i form av Åkerblå Group og - indirekte - moldebaserte Broodstock Capital. Men verken styreleder Tormod Thomsen (t.v.) eller adm. dir. Agnes Gundersen ønsker i dag å opplyse Panorama om hva som er det økonomiske resultatet av forskningsinstituttets drift i 2019. Foto: Møreforsking

Fiskeoppdrett-selskap inn på eiersiden i Møreforsking

Møreforsking samler seg i ett selskap, og Åkerblå Group kommer inn med med en eierandel på 15 prosent i forskningsinstituttet.

I en pressemelding fra Møreforsking AS skriver selskapet i dag at det forlater konsernmodellen, og at morselskapet Møreforsking og datterseskapene Møreforsking Molde og Møreforsking Ålesund slås sammen til en enhet.

– Gjennom å slå sammen dagens tre selskaper til én enhet vil vi få mer ut av dagens ressurser, og være bedre rustet til fortsatt vekst, sier styreleder Tormod Thomsen ifølge pressemeldingen.

Videre heter det at «det tverrfaglige samarbeidet mellom fagteamene i Molde og Ålesund vil bli tettere».

Møreforsking-konsernet er i dag eid av offentlige aktører: Møre og Romsdal fylkeskommune, HiMolde, HiVolda, NTNU og Stiftelsen Møreforsking. Selskapets deler ikke ut utbytte eller gjør andre utdelinger til sine eiere.

I pressemeldingen fremgår det at privateide Åkerblå Group,  som driver med fiskehelse i oppdrettsindustrien, går inn på eiersiden i Mørforsking. Administrerende direktør Agnes Gundersen i Møreforsking ønsker ikke å opplyse hvordan dette påvirker eierstrukturen i selskapet.

Administrerende direktør Roger Sørensen i Åkerblå opplyser imidlertid at Åkerblå skal kjøpe en eierandel på 15 prosent i forskningsinistituttet, men han vil ikke opplyse til hvilken pris. Han sier hensikten med kjøpet er at Åkerblå skal få et tettere samarbeid med Møreforsking om forskning på havbruk og oppdrett, noe som skal komme til nytte for selskapes arbeid med fiskehelse, miljø og tekniske løsninger.

– Vi skal få ut kompetanse og en styreplass gjennom eierskapet, sier Sørensen, som karakteriserer Møreforsking som «en fantastisk institusjon» og en «langsiktig investering».

Sørensen opplyser at Åkeblå Group med hel- og deleide selskaper har 150 ansatte, og omsetter for 175-185 millioner kroner årlig. Selskapet har avdelingskontor i Molde.

For ett år siden kjøpte moldebaserte Broodstock Capital 49 prosent av Åkerblå Group, og blir nå derfor indirekte eier av rundt sju prosent av Møreforsking AS. Broodstock Capital har fra tidligere av en eierandel på 98 prosent i Martitech Systems AS.

Verken styreleder Tormod Thomsen eller adm. dir Agnes Gudersen i Møreforsking AS vil uttale seg om det økonomiske resultatet av driften i forskningsinstituttet i 2019, selv om årsregnskapene er styrebehandlet.

– Vi sender ut årsregnskapene når disse er klare til rapportering til Brønnøysundregisteret. Da skal du selvsagt få tilgang til dem, skriver Agnes Gundersen i en e-post til Panorama.