Masterstudentene i logistikk sluttet opp om dagens videomøte med studieleder Berit Irene Helgheim. På det meste deltok over 80 studenter på møtet. Foto: Arild J. Waagbø

Oppretter omsorgsgrupper for logistikkstudentene

Avdeling for logistikk innførte i dag omsorgsgrupper for bachelor- og masterstudenter på grunn av koronoasituasjonen.

Det er førsteamanuensis Berit Irene Helgheim som har tatt initativet til gruppene, for å motvirke at studenter uten godt lokalt nettverk skal bli liggende alene på på hyblene om de f. eks. skulle få behov for å få mat på døra.

Omsorgsgruppene, på inntil fire studenter, skal ringe hverandre annenhver dag.

I dag hadde Helgheim videomøter ved hjelp av Zoom med studentene, og Panorama fulgte møtet med masterstudentene klokka 15 i ettermiddag. Også logistikk-dekan Svein Bråthen og studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad fra studentsamskipnaden var med på dette videomøtet, som på det meste hadde 87 deltakere.

Helgheim sa til studentene at all undervisning og aktivitet på campus er avlyst ut vårsemesteret, og at det vil bli avviklet hjemmeeksamen i alle kurs.

– Om du blir syk, så vil du få utsettelser på frister, sa Helgheim til studentene.

På møtet rekrutterte hun tillitsvalgte på begge årskullene til å hjelpe til med å skaffe oversikt over hvor masterstudentene nå befinner seg, for foreløpig har Avdeling for logistikk bare fått svar på dette spørsmålet fra 44 av studentene. Hensikten er å finne ut hvilke studenter som nå ikke er sammen med sine familier.

Videre ba Helgheim studentene om å sende inn på e-post en setning eller to om tanker og følelser de har knyttet til koronasituasjonen. Dette skal HiMoldes husmusiker Rolf Magnus Orø bruke som grunnlag til å lage en koronasang!

Én student spurte om det var mulig å få redusert husleie i dagens situasjon. Dette sa Helgheim at hun skulle undersøke og komme tilbake til. Hun varslet at hun vil møte alle studentene via Zoom én gang i uka i tida fremover.

Dekan Svein Bråthen tok også ordet i videomøtet, og oppmodet studentene til å være på de digitale plattformene og følge godt med.

Helgheim ga studentene fem konkrete råd for hverdagene:

  1. Vær stort sett hjemme.
  2. Snakk med noen hver dag.
  3. Se noen hver dag.
  4. Gå deg en tur.
  5. Lag og følg en timeplan.

– Dere må ikke være redde! Det er ingen generell smitte i befolkningen her i Molde nå, sa Helgheim.

Førsteamanuensis Berit Helgheim og professor Svein Bråthen jobbet begge på Molde campus i dag. Bråthen sa at han har inntrykk av at den digitale undervisningen på avdelingen er godt i gang. Han pekte på at mange HiMolde-ansatte har lang erfaring i å undervise med digitale verktøy. Foto: Arild J. Waagbø