Fra dagens pressemøte på Zoom om søkertallene til studier ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

HiMolde på fylkestoppen i søkertall

1580 potensielle studenter har Høgskolen i Molde som førstevalg til studiene som starter til høsten, viser dagens tall fra Samordna opptak (SO).

Med det øker søkermassen til HiMolde med 19,1 prosent sammenlignet med i fjor, og høgskolen troner nå på søkertoppen i fylket.

De øvrige UH-institusjonene som tilbyr studier i Møre og Romsdal plasserer seg slik på antall førsteprioritetssøkere via SO: NTNU Ålesund (1514), HiVolda (1481) og DMMH (87).

Det mest populære studiet ved HiMolde er det nettbaserte årsstudiet i IT, som 325 søkere har som førstevalg. Studiet plasserer seg med det på 101.-plass blant de mest populære studiene i Norge. Førsteplassen i denne kategorien går til siviløkonomstudiet ved NHH i Bergen, som 2112 søkere holder som førstevalg.

Med totalt 414 søkere til IT-studier ved HiMolde, plasserer høgskolen seg på en sjetteplass nasjonalt i UH-sektoren i antall søkere til IT-studier. Universitetet i Oslo er først og størst på søkere til IT-fag, med 1855 søkere denne våren.

Høgskolens logistikkstudier i Kristiansund har i vår 89 søkere, mens DMMHs barnehagelærerutdanning på samme sted har 87 søkere. Dermed har totalt 176 søkere studier i Kristiansund som førstevalg i vår.

HiMoldes master- og videreutdanninger (lokalt oppptak) har 1099 søkere i år. For detaljerte søkertall på de enkelte studieprogrammene, se denne artikkelen på HiMoldes hjemmeside.

Tabellen over viser hvilke fylker søkerne kommer fra, og i hvilket fylke studiestedet de søker seg til ligger. Kilde: Samordna opptak

Det er neppe overaskende for Panoramas lesere at de fleste unge i Møre og Romsdal søker seg ut av fylket når skal starte å studere. Dagens tall fra SO viser at 6966 søkere er bosatt i Møre og Romsdal, men bare 2327 søker seg til UH-institusjoner i hjemfylket sitt.

Halvparten av fylkets søkere – cirka 3500,  har utdanninger i Trøndelag, Vestland og Oslo som førstevalg.

Det er totalt 4662 søkere til studieprogrammene her i fylket, og av disse kommer da altså halvparten fra andre fylker. Med over 150 000 søkere i årets opptak, er Møre og Romsdals UH-institusjoner førstevalget til 3,1 prosent av den nasjonale søkermassen.

Se ellers SOs faktanotat om vårens søkertall, der en finner lettfordøyelig informasjon om søkerutviklingen i  UH-sektoren.

Fra dagens pressemøte på Zoom om søkertallene til studier ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

– Planlegger for den nye normalen

På dagens pressemøte via videoverktøyet Zoom, sa rektor Steinar Kristoffersen at det er full progresjon på alle HiMoldes studieprogrammer – på tross av at campus er stengt for de aller fleste studentene grunnet koronakrisen.

– Vi planlegger vfor den nye normalen. Hverdagen er viktig, og den skal være produktiv, sa Kristoffersen.

Kristoffersen, som har god grunn til å være fornøyd med søkertallene, sier at høgskolen vil åpne for ordinær undervisning så fort den kan.

Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad ved SiMolde opplyste at mange studenter hun har snakket med syns dagens studiesituasjon er krevende.

– De sier det er vanskelig å studere på hybelen og være alene. Og de som har reist hjem har opplevd andre rammer, som at de studerer med både permitterte foreldre – og mange barn – i huset. Mange studenter har returnert til Molde etter påske, tilbake til hverdagen, sa Otterlei Børstad.