Slik illustrerte Markus Brachner et eksempel på en sikker korridor for helikoptertransport- og redning i Barentshavet da han onsdag forsvarte doktorgradsarbeidet sitt. Foto: Arild J. Waagbø

Forsvarte doktorgrad om kriselogistikk i arktiske farvann på Zoom

Doktorgradskandidat Markus Brachner (43) fikk storskryt av komitémedlemmer da han onsdag forsvarte sin doktorgradsavhandling om kriselogistikk i arktiske farvann.

– Du kan være stolt av arbeidet ditt! sa førsteamanuenesis María Teresa Ortuño Sánchez ved Complutense University of Madrid i Spania.

Sánchez, som var førsteopponent på disputasen, gjorde sin jobb ved hjelp av webkamera og videkonferanseverktøyet Zoom, for av smittevernhensyn knyttet til koronakrisa ble forsvaret av Brachners doktorgradsarbeid i logistikk gjort på nettet.

Et 20-talls seere fulgte begivenheten direkte som videostrøm på YouTube.

Brachner, som er fra Amstetten i Østerrike, er utdannet både innen IT og logistikk. I avhandlingen «Evaluating and Optimizing an Emergency Response System for Helicopter Transportation in the Arctic Region» har han brukt et matematisk perspektiv for å optimalisere kriseberedskapen for helikopterulykker ved transportflygninger til og fra olje- og gassinstallasjoner i arktiske farvann.

Det er HiMoldes tallknuser og logistikkprofessor Lars Magnus Hvattum som i hovedsak har veiledet Brachner underveis i forskerutdanningen.

Markus Brachner var hjemme i Oslo da han forsvarte doktorgradsavhandlingen sin på Zoom. Foto: Arild J. Waagbø

María Teresa Ortuño Sánchez fastslo at Brachner har lagt ned en stor prorammeringsinnsats for å produsere de fem vitenskapelige artiklene avhandlingen hviler på. Hun konstaterte videre at to av artiklene er blitt publisert i prestisjetunge tidsskrifter.

– Dette er grunnforskning, men det er grunnforskning som kan brukes, sa Sánchez.

Hun sa at Brachners modeller er nyttige som beslutningsverktøy, og etterspurte frontend-utvikling for å gjøre Brachners arbeid tilgjengelig for brukere.

Hele avhandlingen kan leses i PDF-format på HiMoldes hjemmeside.

Andreopponenten, førsteamanuensis Peter Schütz ved NTNU, sparte heller ikke på lovordene da han fikk ordet. Han karakteriserte Brachners forskningsarbeid på ulykkesberedskap i olje- og gassnæringen som unikt og verdifullt. Han sa at kvantifiseringen i Brachners tilnærming gjør det mulig å sammenligne modeller, og fremholdt at Brachners arbeid har fokusert på den operasjonelle fasen av redningsarbeidet.

Jens Petter Straumsheim, informasjonssjef ved HiMolde, sier til Panorana at han er fornøyd med en vellykket gjennomføring av disputas ved bruk av Zoom.

– Nå planlegger vi for en digital gjennomføring av gradsseremonien 12. juni, sier Straumsheim.

I midten av juni skal høgskolen kjøre enda en disputas ved å bruke Zoom, mens en tredje disputas – som egentlig skulle ha blitt avholdt i vårsemesteret – er flyttet til høstsemesteret.