Rektor ved HiMolde, professor Steinar Kristoffersen, var mandag på plass på sitt kontor på Molde campus. Høgskolen ber nå ansatte vende tilbake til campus, om de ikke er i en risikogruppe eller "kjenner et snev av sykdom". Foto: Arild J. Waagbø

Rektor varsler om digital undervisning ut 2020

HiMolde-rektor Steinar Kristoffersen sier at selv om det er alles ambisjon er at det er studenter på campus når høstsemesteret starter, så kan ikke høgskolen pålegge studentene oppmøte i år.

Høgskolen letter nå på smitteverntiltakene knyttet til koronakrisen. Mens det de siste to månedene har vært et mål at færrest mulig ansatte skal være på campus, er det nå ønsket at flest mulig av de ansatte – inkludert doktogradsstudenter – finner veien tilbake til sine kontorer.

Les mer om den gradvise gjenåpningen av høgskolen på HiMoldes hjemmeside.

Lettelsen i tiltakene medfører at rundt 250 syke- og vernepleiestudenter nå kan få tilgang til øvingsavdelingen på Molde campus for å unngå tap av studieprogresjon. Videre kan studenter som av psykososiale årsaker ikke klarer å studere hjemme, på individuell basis søke om tilgang til campus på et eget søknadsskjema.

Når høstsemesteret kommer, er målet at campus skal være åpen for studenter, sier Kristoffersen. Men studenter som er i risikogupper for å få et alvorlig forløp av covid-19, må fortsatt få digital undervisning.

– Vi kan ikke pålegge studenter i risikogrupper å møte opp på campus, og studentene må gjøre en egen vurdering av om de er i en risikogruppe. Koronaviruset er farlig! Vi kan ikke si at det ikke er det, sier Kristoffersen.

I praksis betyr dette at fagansatte ved HiMolde også i høstsemesteret må levere et fullverdig undervisningstilbud ved hjelp av digitale verktøy, selv om en hel del fagansatte syns det er tungt å forelese for svarte skjermer på Zoom. Kristoffersen sier han vil gå i dialog med fagansatte for å bidra til at det digitale undervisningstilbudet blir best mulig.

Kristoffersen sier han har stor forståelse for at studenter syns den nye studiehverdagen er tung. Han råder studentene til å møtes og jobbe sammen som før, og peker på at kollokviegrupper på inntil 20 personer er mulig om man har plass nok i lokalet til å holde en meters avstand mellom personene.

– Gå turer, vær sosial og aktiv! Det er viktig å beholde optimismen, og huske at tiden går fortere enn man tror, sier Kristoffersen, og peker på at de omfattende smitteverntiltakene i Norge har hatt en varighet som tilsvarer lengden på en students sommerferie.

Kristoffersens arbeidshverdag har også vært sterkt preget av de siste måneders smitteverntiltak.

– Det har blitt slutt på å spise lunsj for min del, for det er hele tiden veldig mye møter på Zoom. Jeg savner fysiske møter og arbeidsplassen, sier han.

Han syns det har vært forskjellig kvalitet på og utbytte fra Zoom-møtene han har deltatt på, men sier at noen møter også har vært gode.

– Mitt råd for gode Zoom-møter er at man slår på videokameraet og byr litt på seg selv – at man våger å være litt fri, sier Kristoffersen.