Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy sier at HiMolde nå har fokus på å øke opptaket av studenter som skal begynne til høsten. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

98 nye studieplasser og seks nye rekrutteringsstillinger til HiMolde

Høgskolen i Molde får god uttelling i forslaget til revidert nasjonalbudsjett: 98 nye studieplasser og seks nye rekrutteringsstillinger.

Det går fram av en pressemelding Kunnskapsdepartementet la ut mandag ettermiddag.

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy sier at hun  er veldig fornøyd med forslaget.

– Jeg håpet vi skulle få en del nye studieplasser, men dette er mer enn jeg hadde håpet å tro på, sier Langøy.

Hun sier at de studieplassene og stillingene betyr en hel del økonomisk for høgskolens finansiering: Tildelingen av  de nye studieplassene vil foregå over fire år, og vil ved full uttelling etter fire år gi høgskolen 35 millioner kroner ekstra i året. De nye rekrutteringsstillingene vil gi høgskolen nær 8 millioner kroner ekstra i året, med full effekt fra 2021.

– Nå har vi fokus på å øke studentopptaket, sier Langøy.

Departementet skriver i pressemeldingen at det er en forutsetning for å få de nye studieplassene at de blir opprettet allerede til høsten. Videre tas det forbehold om Stortingets behandling av det reviderte nasjonalbudsjettet for 2020.

I departementets forslag er 50 av HiMoldes nye studieplasser satt av til helse- og sosialfag, 33 til juridiske og økonomisk-administrative fag og 15 til IT-fag.

Den foreslåtte økningen på seks rekrutteringsstillinger ved HiMolde er relativt sett veldig sterk. Langøy opplyser at høgskolen per i dag har 19 stipendiatstillinger.

Nasjonalt innebærer forslaget 4000 nye studieplasser og 250 nye rekrutteringsstillinger.

– I årene som kommer trenger vi flere smarte hoder som kan finne nye løsninger på nye utfordringer. Nye rekrutteringsstillinger bidrar til at flere får en fot innenfor akademia og at vi opprettholder den langsiktige forskningsaktiviteten. Det skal også bidra til å bygge fagmiljøer, og styrke satsingen på forskningsbasert utdanning, sier  forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i pressemeldingen.