IT-student Henrik Almenningen er leder for studentutvalget iDigital. Her er han fotografert i Trollkirka i forbindelse med fjelltur i iFri-regi. Foto: Privat

IT-studenter lanserer nytt studentutvalg

Midt under koronakrisa lanserer studenter det nye studentutvalget  iDigital ved Høgskolen i Molde.

iDigital er opprettet for å forbedre studiemiljøet ved høgskolen generelt, og for å lage et godt studiemiljø rundt IT-fagene spesielt, opplyser Henrik Almenningen (22) fra Bergen, som tar en bachelorutdanning i IT og digitalisering.

Almenningen tok initiativet til å danne iDigital, og er også utvalgets første leder. Med seg i utvalgsstyret har han også fått med Andreas Ringstad, Guro Ringstad, Tage Elvevold og Sander Holmen.

iDigitals logo er laget av student Guro Ringstad.

– Utvalget skal ha arrangementer som er åpne for alle studentene, slik at også f. eks. logistikk- og sykepleiestudenter kan få mer interesse for IT, sier Almenningen.

Aktiviteten til det nye utvalget vil på grunn av koronakrisa først komme i gang til høsten, og iDigital planlegger for å få til noe under Åpningsuksa ved studiestart.

Almenningen sier at iDigital vil arrangere sånt som LAN-kvelder med spill som f. eks. FIFA, kodekvelder med programutvikling og premier og arrangementer knyttet til obligatoriske oppgaver der studenter kan lære av hverandre.

– Vi vil også bidra til nettverksbygging ved å samarbeide Molde Næringsforum og næringslivet for at IT-studentene skal få praksisplasser og jobb etter endte studier, sier Almenningen.

Almenningen forteller at han reiste hjem til Bergen fra Molde i begynnelsen av april på grunn av koronakrise og stengt campus. Arbeidet med å etablere iDigital har foregått ved hjelp av Facebook.

– Vi har snakket om det en stund, og i helgen bestemte vi oss for å lansere utvalget, sier Almenningen.

iDigital kan nås på denne Facebook.siden.