Forsker Kristina Kjersem på Møtrerom 1 på Molde campus er klar til å forsvare sin doktorgradsavhandling om produksjonsplanlegging. Foto: Arild J. Waagbø

Forsvarer doktorgrad om planlegging i kveld

I kveld forsvarer Kristina Kjersem (48) doktorgradsavhandlingen «Contributing to Resolving a Project Planning Paradox in ETO: From plan to planning».

Kjersem, som til daglig er forsker ved Møreforsking i Molde, var allerede klokka 14 på plass i Møterom 1 på Molde campus for å forberede seg til prøveforelesningen, som starter klokka 16.15.

Doktorgradsforsvaret skjer ved hjelp av videokonferanse-verktøyet Zoom, og kan følges via en YouTube-strøm. Lenken til YouTube-strømmen vil  publiseres HiMoldes hjemmeside klokka 16 og klokka 18.

Årsaken til at forsvaret skjer på kveldstid er at førsteopponenten, professor Iris D. Tommelein ved UC Berkeley, holder til i California og derfor ligger ni timer bak den norske klokka.

Tittelen på Kjersems prøveforelesning er «Similarities and differences of ETO implementation in four industries: (1) ship building, (2) civil engineering, (3) manufacturing, and (4) performing arts.»

På HiMoldes-hjemmeside beskrives Kjersems avhandling slik:

Most Norwegian shipbuilding companies deliver highly customized vessels by applying an Engineer-To-Order (ETO) production strategy where the customer is involved in establishing the main features of the final product from the design and engineering phases all the way to the delivery. The mission proposed in the title of this dissertation is to contribute to solving a project planning paradox in the ETO environment by analyzing the process of generating and following a project plan. The paradox referring to is that even though most ETO companies acknowledge that planning is essential, very few of them focus on the process that makes it effective. The idea was to bring awareness to the importance of the planning process since this facilitates the completion of project activities as planned. As shown in this research, organizing well-structured planning meetings is dependent on proper training and understanding of the context an ETO project is performed in. This can enable a more effective planning process, which in turn contributes to better project outcome. The idea is well summarized by D., Eisenhower who stated more than seventy years ago “Plans are nothing; planning is everything”.

Disputasen ledes av HiMolde-professor Harald Martin Hjelle.

Kjersems hovedveileder i doktorgradsarbeidet har vært Jan Emblemsvåg ved NTNU Ålesund, og biveiledere har vært Bjørn Guvåg og Lise Lillebrygfjeld Halse ved HiMolde.

Les mer på HiMoldes-hjemmeside.