Doktorand Kjellaug Klock Myklebust under prøveforelesningen o Haavelmo auditorium i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Forsket på pasientjournaler i psykisk helsevern

Kjellaug Klock Myklebust (48) fra Skodje forsvarte i dag sin doktorgradsavhandling i helse- og sosialfag på Molde campus.

Hun har forsket på sykepleiedokumentasjon i pasientjournaler i psyksik helsevern. Det er psykolog Stål Bjørkly, professor ved Høgskolen i Molde, som har vært Myklebusts hovedveileder.

Se flere bilder fra disputasen på Panoramas Facebook-side.

På Høgskolens i Moldes hjemmeside presenteres Myklebusts doktorgradsarbeid slik:

«Avhandlingen undersøker sykepleiedokumentasjon i pasientjournaler ved to avdelinger i psykisk helsevern. I tillegg til kvantitativ analyse av et omfattende materiale i pasientjournaler, er personal ved psykiatriske avdelinger intervjuet om deres dokumentasjonspraksis. Avhandlingen har avdekket en rapporteringspraksis der personalet i liten grad beskriver hva de gjør, og hvordan de møter pasienten. Personalet dokumenterte jevnlig følelser og opplevelser hos pasientene (f.eks. at pasienten var trist, sint eller engstelig), men en fant få beskrivelser om hva personalet hadde gjort for å imøtekomme pasientens opplevelse. Dette er et nytt forskningsområde, og funnene er bemerkelsesverdige sett i lys av at en terapeutisk relasjon er ansett som et kjerne-element i psykisk helsearbeid.»

Les mer på HiMoldes hjemmeside. 

Doktorand Kjellaug Klock Myklebust under prøveforelesningen o Haavelmo auditorium i dag. Foto: Arild J. Waagbø