I informasjonsavdelingens presentasjon for høgskolestyret i dag ble utspillet fra ordfører Torgeir Dahl, Babacar Sarr-saken og podkast på NRK om "ryktebyen" pekt ut som saker som gir Molde by negativt omdømme og er til skade for arbeidet med å rekruttere studenter. Skjermdump: Fra presentasjon for høgskolestyret

Høgskolestyret diskuterte Molde bys omdømmekrise

Mens informasjonssjef Jens Petter Straumsheim ved HiMolde uttrykte bekymring for negative saker om Molde i mediene den siste tida, karakteriserte styremedlem Haakon Bryhni NRK-saken om ryktebyen Molde som en krise.

Molde bys omdømme ble diskutert på dagens møte i høgskolestyret i forbindelse med at informasjonssjef Jens Petter Straumsheim og informasjonsrådgiver Jan Ragnvald Eide orienterte om arbeidet som gjøres for å rekruttere studenter.

På tampen av redegjørelsen sa Straumsheim at oppfatningen av Høgskolen i Molde farges av byens omdømme, og at det i det siste har vært en tøff periode i media for Molde by.

Straumsheim og Eide pekte spesielt på mediedekningen knyttet moldeordfører Torgeir Dahls (H) koronautspill, Babacar Sarr-saken og NRK-podkasten «VG3» med episoden «Ryktebyen».

– Noen sier at det går fort over, men jeg er litt bekymret, sa Straumsheim.

Eksternt styremedlem Haakon Bryhni fortalte at barna hans hadde vist ham NRK-saken om ryktebyen Molde. Bryhni sa at saken er veldig negativ, særlig i den aldersgruppen der høgskolen rekrutterer de fleste av sine studenter.

– En krise, erklærte Bryhni, som la til at ordfører Torgeir Dahls koronautspill i sjangeren by mot land ikke er til noen hjelp i sammenhengen.

– PR-messig ekstremt negativt, oppsummerte Bryhni.

Fra Høgskolen i Moldes Facebook-side.

Informasjonsrådgiver Jan Ragnvald Eide foralte at han mandag 1. mars, etter de massive reaksjonene på ordfører Dahls konronautspill, følte seg tvunget til å publisere en reaksjon på Facebook. Det ble «i Love Oslo», en melding informasjonssjef Straumsheim også stilte seg bak før publisering.

På styremøtet i dag ga både rektor Steinar Kristoffersen og høgskoledirektør Gerd Marit Langøy støtte til denne Facebook-postingen.