Ingrid Hogstad, høgskolelektor ved Høgskolen i Molde, fotografert da hun like før påske forsvarte sin doktorgradsavhandling i helse- og sosialfag på Molde campus. Foto: Arild Waagbø

Forsker på profesjonelles møter med små barn som har en alvorlig syk og døende forelder

Høgskolelektor Ingrid Hogstad forteller om sin forskning på profesjonelle aktørers møter med barn som har en alvorlig syk og døende forelder.