Jonas Lunden (21) er tilllitsvalgt for logistikkstudentene på førsteåret av bachelorprogrammet. Foto: Elias Alemayehu

Tillitsvalgt student: – Vi trenger flere hjelpelærere

Jonas Lunden  (21), tillitsvalgt for høgskolens førsteårsstudenter i logistikk, mener det trengs flere hjelpelærere i fagene  statistikk og SCM200.

– Hjelpelærerne vi har er gode og jeg vil si at de fleste er veldig fornøyde med det. Men det skulle gjerne vært litt flere hjelpelærere i klasserommet, minst to og helst tre. Nå er det som regel en både i statistikk og SCM200. På Zoom er det lett å bli litt utålmodig, så der hadde det også vært litt fint med litt flere breakout rom. Det kan bli litt mye ventetid med bare Per Kristian og Bård-Inge, sier Lunden.

Lunden sier videre at i enkelte fag burde hjelpelærerne ha litt bedre ressurser.

– For eksempel i statistikk har ikke hjelpelæreren  fått kompendiet  for pensumet i  år.  Så  noen ganger kan det bli litt vanskelig å kommunisere. Fordi hjelpelæreren ikke helt vet hvor vi er, sier Lunden.

Høgskolelektor Bård-Inge Pettersen (t.v.) og førsteamanuensis Per Kristian Rekdal  mener hjelpelærerene  gjør en formidabel innsats. Arkivfoto: Arild Waagbø

Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal og høgskolelektor Bård-Inge Pettersen er faglærere for disse fagene. De svarer på tillitsvalgtes kommentarer  her:

– Vi synes hjelpelærer tilbudet er et kjempepositivt tiltak og håper at vi kan lage et godt opplegg til studentene nå frem til eksamen i begge fagene, sier faglærerne.

Når det gjelder mangelen på hjelpelærere peker faglærerne på at det er flere faktorer som spiller inn. Faktorer som budsjett, tilstrekkelig kompetanse og antall søkere er avgjørende. Utfordringen har dessverre gått på antall søkere.

– Vi er helt enige i at det hadde vært bedre med flere hjelpelærere. Problemet er ikke budsjettet. Men tilgangen på studenter som faktisk vil være hjelpelærer, sier faglærerne.

På grunn av mangelen på søkere for å dekke behovet for hjelpelærere, har begge faglærerne kontaktet studenter som de kjenner fra før. I tillegg har flere av søkerne tatt på seg doble stillinger, sier Rekdal og Pettersen.

–  Uten den formidable hjelpen fra disse hjelpelærerne så hadde vi vært altfor få, sier faglærerne.

Antallet søkere og behov for hjelpelærere er fortsatt ikke fylt. Faglærerne har da lagt ned mer arbeid selv, sier Rekdal og Pettersen.

– Vi har også som faglærere selv steppet inn som hjelpelærere åtte timer  i MAT110  ukentlig og også et par timer i SCM200 ukentlig, sier faglærerne. 

Når det gjelder ressurser som gis til hjelpelærerne, er dette en kontrakt mellom hjelpelærerne og avdelingen, ikke foreleserne, sier faglærerne.

– Spørsmålet om hvilke ressurser som skal gis til hjelpelærerne bør rettes til avdelingen. Vi som faglærere, sørger for at hjelpelærerne har et fyldig og gjennomarbeidet løsningsforslag til øvingstimene. I tillegg har hjelpelærerne innvilget timer til forberedelse til øvingstimene, sier Rekdal og Pettersen.

Erik Langelo (30) Doktorgradstipendiat og foreleser . Synes gratis lunsj til hjelpelærene er en god ide. Foto Elias Alemayehu

Stipendiat og foreleser Erik Langelo har vært hjelpelærer i flere fag. Nå er han foreleser for mastergradsfaget Applied Supply Chain Management og hjelpelærer for bachelorstudentene i mikroøkonomi.

Han mener det er nok hjelpelærere i mikroøkonomi.

Jeg tror ikke det trengs flere hjelpelærer i mikroøkonomi nå. Jeg vil tro at vi dekker behovet per nå. Men det kan endre seg når det blir mer fysisk undervisning . Men jeg kan jo ikke snakke for de andre hjelpelærerne i de andre fagene der kan det være et behov for mer, sier Langelo.

Han peker på at undervisningen har blitt annerledes. Det var enklere før korona-pandemien, sier Langelo.

– Nå må man sette seg inni programvaren.  Mikrofonen fungerer kanskje ikke som den skal. Noen studenter ser ikke ting på tavla gjennom zoom. De elektroniske utfordringene tror jeg har gjort terskelen for å bli hjelpelærer litt høyere nå. Tidligere var det bare å møte opp på skolen å undervise. Uten at jeg vet dette så tipper jeg at det er færre som vil være hjelpelærer nå av den grunn, sier Langelo.

Langelo sier en del av kommunikasjonen blir borte på Zoom.

– Du mister også en del av dialogen på Zoom. Du ser en skjerm med et navn som stiller spørsmål. Det er ikke noe særlig fram og tilbake. På fysisk undervisning er det mye enklere å stille oppfølgingsspørsmål til studenten og også kunne peke på feilene, sier Langelo.

Han har også et tips.

– I mikroøkonomi er vi i klasserommet fire timer i strek, uten pause. Gratis lunsj hadde kanskje vært en god idé, smiler Langelo.