Morten Walløe Tvedt er førsteamanuensis i jus ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

– Stortinget bør lage ny lov om koronasertifikat

Førsteamanuensis Morten Walløe Tvedt mener at innføring av koronasertifikat er så inngripende i folks liv at Stortinget må lage en egen lov om sertifikatet.

– Bruken av koronasertifikatet må rammes inn rettslig av lov. Ellers overlater Stortinget for mye makt til regjeringen, sier Morten Walløe Tvedt, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Molde..

I et privat høringssvar han har sendt til regjeringen er en egen lov for sertifikatordningen hans hovedpoeng. Regjeringens forslag er at ordningen innføres med et midlertidig kapittel i smittervernloven som gir Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å regulere ordningen med forskrifter. Departementet gis også fullmakt til å lage forskrifter for å tilpasse sertifikatordningen til et EU-regelverk som ennå ikke er kjent.

– Det må gjøres et skikkelig forarbeid til loven, og vi må ha en høring til lovforslaget med rimelig frist før en grundig behandling i Stortinget, sier Tvedt.

Han er sterkt kritisk til høringsfristen i saken var satt til bare én uke, og mener at regjeringen kunne ha sendt den på høring allerede i februar.

På helsenorge.no er koronasertfikatet allerede under utvikling, men det understrekes på informasjonssiden at bruken av sertifikatet ennå ikke er avklart. Sertifikatet skal inneholde opplysninger om vaksinestatus, immunitet etter sykdom og testresultat.

– Statsminister Erna Solberg uttalte at sertifikatet kan brukes ved offentlige arrangementer, pakketurer og cruise, men det er potensiale i den foreslåtte ordningen til at det kan bli kontrollpunkter over hele samfunnet, sier Tvedt.

Tvedt sier at det også er fare for at personer som av helsemessige årsaker ikke kan la seg vaksinere vil bli annenrangs borgere uten gyldig koronasertifikat, og at mange i denne gruppen vil føle seg tvunget til å vaksinere seg.

Regjeringen foreslår at det midlertidige kapittelet i smittevernloven skal gjelde i 12 måneder, men Tvedt sier at midlertidige ordninger har en tendens til å bli forlenget.

– Hva kan et koronasertifikat brukes til i framtida? Hva skjer om vi får nye mutasjoner av koronaviruser, eller helt nye og enda farligere virus? spør Tvedt.