Sykepleierstudent Vegard Røen er én av fire kandidater til å representere HiMolde-studentene i høgskolens styre. Foto: Arild J. Waagbø

Her er de fire student-kandidatene til høgskolestyret

Én kvinne og tre menn stiller til valg om to studentseter og to varaplasser i HiMoldes styre, men alle som studerer ved høgskolen kan velges.

Valget foregår digitalt tirsdag 7. juni og onsdag 8. juni, og studentene som blir valgt inn i høgskolstyret sitter for ett studieår av gangen.

Sykepleierstudent Vegard Røen er én av fire kandidater til å representere HiMolde-studentene i høgskolens styre. Foto: Arild J. Waagbø

Vegard Røen (22) fra Orkland er førsteårsstudent i sykepleie. Hans fanesaker er gode forelesere og at studentene skal trives på høgskolen.

– Jeg vil at studentene skal ha det som bra som mulig i studietida, og ønsker å være en stemme for studentene inn i høgskolestyret. Jeg er tillitsvalgt i klassen, og har også meldt meg til tjeneste for Norsk Sykepleierforbund. Gode forelesere og trivsel er det jeg er mest opptatt av. Koronasituasjonen blir vel snart bedre, men jeg syns det er blitt gjort en god jobb med å legge til rette for møtesteder for studentene under pandemien, sier Røen.

Røen sier han syns det er bra at HiMolde er en liten høgskole, og ikke en del av et større universitet.

– Det fine med det er at vi får små studentkull og at studentene er tettere på lærekreftene her enn ved en større insitusjon, sier han.

Når det gjelder studentutveksling, tror Røen det er viktig med god informasjon for å få flere studenter til å reise ut fra høgskolen og få internasjonal erfaring.

– Jeg tror mange tenker at det er dyrt, sier Røen.

På spørsmål om hvordan Molde kan utvikles som studentby, så svarer Røen at han bare kjenner studentbyen slik den har vært under koronaen – så han melder derfor pass.

Røen nevner ellers at han har tjenestegjort i Forsvarets sanitet og har jobbet i ambulansetjenesten på Oppdal, og at han ofte har vært tillitsvalgt på skolene der han har gått tidligerer.

– Jeg er ikke redd for å si det jeg mener! erklærer Røen.

Ingvild Aase er én av fire kandidater som vil representere HiMolde-studentene i høgskolens styre. Foto: Arild Waagbø

Ingvild Aase (23) fra Bergen er førsteårsstudent på SOL-masteren. Hun ivrer for å engasjere flere studenter og skape en bedre studentby rundt høgskolen.

– Jeg har ett års erfaring med å sitte i høgskolestyret, så jeg vet hvordan beslutninger der tas og syns det er viktig at studentene har en vei inn i de prosessene. I styret har vi vedtatt at studenthus skal bygges i Molde, og vi har fått leseplasser i klasserommene slik at det ikke er så mye press på grupperommene. Det har vært to viktige saker siste året for meg. Jeg vil ha flere engasjerte studenter og skape en enda bedre studentby. Vi får nemlig ikke tak i alle studentene, noen sitter dessverre alene på rommene sine. Ellers vil jeg jobbe for at det er høy kvalitet på f. eks. digitale forelesninger på Zoom, for der syns jeg det har vært mye tekniske problemer, sier Aase.

Aase mener at HiMolde er lykkelig som en liten og uavhengig institusjon i UH-sektoren.

– Vi ville f. eks. blitt en liten del av NTNU, og da er det fort gjort å bli nedprioritert. Slik er det også litt med Molde og Kristiansund i dag i høgskolen, at Molde er høyest prioritert av studiestedene. Det er bedre å være en liten og bra høgskole, enn en liten del av et stort universitet, sier hun.

Da Aase tok en bachelorutdanning i logistikk ved HiMolde, tok hun et halvt år på utveksling i Australia.  Hun anbefaler utveksling på det varmeste.

– Det er veldig lærerikt på mange måter. Det handler om kultur, språk og det rent faglige, Jeg tror det er viktig at utveksling markedesføres bedre. Vi må snakke mer og høyere om godene knyttet til å dra på utveksling, sier Aase.

Aase mener at det nye studenthuset vil bli et stort løft for Molde som studentby. Hun har ellers en lang rekke frivillige verv og studentjobber å vise til på CV-en. Hun var med på å starte iFri, har engasjert seg i Åpningsuka og Vinteruka, Studenttinget og ikke minst iStudent, der hun har vært nestleder og er leder. Videre har hun vært studentvert og studentambassadør.

– Jeg er veldig motivert for å gjøre en god jobb! sier Ingvild Aase.

Amir Zojaji er én av fire studenter som stiller til valg for å få en plass i høgskolestyret. Foto: Arild Waagbø

Amir Zojaji (34) fra Teheran i Iran studerer til en MSC i Sustainable Energy Logistics på første året. Han brenner for høy faglig kvalitet på studiene.

– Jeg er utlending, så derfor har jeg annerledes erfaringer som vil være verdifulle i høgskolestyret. Det viktigste for meg er hvordan vi kan få bedre faglige resultater ved høgskolen. Kvaliteten på undervisningen er viktig, men jeg er også overbevist om at lykkelige studenter får bedre resultater enn ulykkelige. Ellers brenner jeg for økt samarbeid mellom høgskolen og arbeidslivet, noe som er viktig for både forskningen og for at studenter skal få seg jobb etter endt utdanning, sier Zojaji.

Amir Zojaji kom først til Norge og Molde i januar, og behersker forløpig bare grunnleggende norsk på nivå A1. Intervjuet med ham gjennomføres på engelsk. På spørsmål om HiMolde bør være uavhengig eller bli en del av et større universitet, svarer han at han holder en knapp på selvstendighet.

– Å bli en del av en større institusjon kan ha noen fordeler, men jeg foretrekker uavhengighet. En særlig grunn til det er at en av rollene til et lokalt universitet er å utvikle byen og regionen, og jeg tror det er lettere å gjøre en god jobb på det området som selvstendig institusjon, sier han.

Zojaji er sterk tilhenger av studentutveksling.

– Kanskje er ikke høgskolens studenter sterkt nok oppmuntret til å reise ut? Kanskje trenger de mer motvasjon og mer informasjon om fordelene ved å dra på utveksling? Å dra på utveksling er som å åpne en ny dør. Du får erfaringer og utfordringer som kan bidra til å gi deg et bedre liv, sier han.

Zojaji sier han trives godt i Molde, men sier han savner et bredere tilbud på sportsaktiviteter for studentene.

– Jeg har jo bare vært her under pandemien, så jeg vet ikke hvordan tilbudet er til vanlig, sier han.

Fra Iran har Zojaji allerede en mastergrad i petroleum engineering, og han har jobbet åtte år for det kinesiske oljeserviceselskapet Antonoil i Iran og Irak. Han nevner også at han har jobbet som mentor i regi av World Petroleum Council og er aktiv i Society of Petroleum Engineers. Videre ble han for litt siden valgt inn i Studenttinget ved HiMolde.

– Jeg ønsker å hjelpe andre, og det kan jeg gjøre om jeg får plass i høgskolestyret. Jeg liker å spille på lag, og jeg liker å hjelpe andre, sier Zojaji.

Snorre Opsal Grytli er én av fire studenter som stiller til valg for å få et sete i høsgolestyret. Foto: Arild Waagbø

Snorre Opsal Grytli (26) fra Rena er i disse dager ferdig med førsteåret på mastergradsutdanningen i Sustainable Energy Logistics. Han sier studentenes trivsel er den viktigste saken hans.

– Jeg stiller til valg fordi jeg mener jeg er kvalifisert til å gjøre en god jobb. Jeg har studert petroleumslogistikk i Kristiansund, og der var jeg en ildsjel som blant annet var med på å starte opp æFri etter modell av iFri, jeg har vært studentobservatør i styret til Høgskolesenteret i Kristiansund og jeg er politisk nestleder i NITO Studentene nasjonalt. Jeg kjenner Kristiansund godt fra studietiden min der, så jeg vil være en sterk stemme for studentene både i Molde og Kristiansund – en sterk stemme for alle studentene, sier Grytli.

Han sier studenttrivsel er den saken han er mest opptatt av.

– Vi må ha samlende og gode sosiale tilbud til studentene. Studietida er viktig, og det gjelder å få mest mulig ut av disse årene, sier Grytli.

Grytli syns HiMolde bør fortsett som en liten og uavhengig institusjon.

– Det er greit å være liten, spesiell og særpreget. Jeg syns det er verdifullt at institusjonen står på sitt og tør å være annerledes. Og jeg syns det går bra, søkertallene taler for seg, sier Grytli.

Selv har ikke Grytli reist på studentutveksling, men han syns det er viktig at studentene informeres godt om verdien av å gjøre det.

– Nå studerer jeg sammen med studenter fra mange land, og jeg syns det er veldig interessant. De bringer mange nye perspektiver inn i undervisningen, sier Grytli.

Han har stor tro på at et studenthus vil løfte Molde som studentby, og han mener at utelivet i Molde også kan bli mye bedre.

– Jeg syns utelivet i Kristiansund er bedre enn i Molde, hele 100 prosent bedre, sier han.

Grytli har også vært studentambassadør for HiMolde, og han var hovedtillitsvalgt blant studentene i Kristiansund. Ellers har Grytli arbeidserfaring som DJ, fotograf, støttekontakt for unge og som studentbibliotekar.