Professor Steinar Kristoffersen er rektor ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild Waagbø

Får 8,3 millioner til å skalere opp fleksible studier

Rektor Steinar Kristoffersen er godt fornøyd med at regjeringen gir HiMolde nær 8,3 millioner kroner til å oppskalere eksisterende fleksible studietilbud for unge, ledige og permitterte.

Kunskapsdepartementet sendte i dag ut en pressemelding om at regjeringen bruker totalt 81 millioner kroner på nye og fleksible studietilbud. Det er Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som har fordelt pengene.

–Tilbudene skal skreddersys til permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring og nyutdannede. Unge og de med lav utdanning har det vanskeligst i arbeidsmarkedet og nå får de flere muligheter til å ta utdanning mens de venter på å komme inn i arbeidslivet igjen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i pressemeldingen.

Steinar Kristoffersen opplyser at arbeidet knyttet til å skalere opp de fleksible tilbudene ved HiMolde starter i august, og at det i stor grad er logistikk- og IT-fag det dreier seg om. De aktuelle kursene skal være studiepoenggivende.

– Vi har allerede en del studieemner som er ganske godt tilrettelagt for å kunne studeres fleksibelt. Jeg ser oppskaleringen som et digitaltiseringprosjekt og et pedagogisk prosjekt der det er graden av fleksibilitet for studentene som er det nye, sier Kristoffersen.

Kristoffersen opplyser at prosjekttilskuddet fra regjeringen i hovedsak skal gå til innleie av lærekrefter og til frikjøp av lærekrefter i avdelingene.