Øyvind Sørensen er fungerende høgskoledirektør ved HiMolde. Foto: Arild Waagbø

Øvingsavdelingen og Sportlab oppgraderes for 17 millioner kroner

I dag kom nyheten fra Kunnskapsdepartementet om at høgskolen får fem millioner kroner til å oppgradere Sportlab og øvingsavdelinga på Molde campus. Totalrammen på endringene blir 17 millioner kroner.

Det opplyser fungerende økonomi- og personaldirektør Øyvind Sørensen ved Høgskolen i Molde. Han skrev søknaden som ble sendt inn i mars, og for noen timer siden ankom tildelingsbrevet fra departementet.

– Det er hyggelig at vi nok en gang får midler til å oppgradere, sier Sørensen.

Høgskolestyret har tidligere satt av 10 millioner kroner til de nevnte oppgraderingene, og fikk i fjor to millioner kroner til det samme fra regjeringen. Men dagens tildeling blir prosjektet på 17 millioner kroner når ansatte og studenter fra høsten av involveres i arbeidet med å finne løsninger.

Statsbygg skal lede prosjektet som ifølge Sørensen innebærer utvidelse og ombygging av øvingsavdelingen for helsepersonell i B-bygningen, og at Sportlab flyttes fra underetasjen og opp i A-bygningen.

Selv om Sørensen søkte om ti millioner kroner i støtte i denne runden, er han ikke skuffet over at hele oppgraderingen lander på 17 millioner kroner.

– Dette er en kjempemulighet til å bidra til positivitet og engasjement på campus. Dette er artig, sier Sørensen.