Professor Lars Magnus Hvattum er en kløpper på å vurdere fotballspilleres individuelle bidrag til lagets suksess eller mangel på sådan. Foto: Arild Waagbø

Molde-forsker peker ut Frankrike som EM-favoritt

Molde-professor Lars Magnus Hvattum og europeiske forskere kårer Frankrike til favoritt til å vinne fotball-EM.

EURO 2020 fløytes i gang om få timer. Om Lars Magnus Hvattum, professor i kvantitativ logstikk ved høgskolen, og forskere i Dortmund, Innsbruck, Munchen og Gent treffer med sine prognoser, så vinner Frankrike turneringen.

– Frankrike, England, Spania, Portugal og Tyskland får ved bruk av vår metode alle over 10 prosent vinnersjanse, noe som virker avbalansert og fornuftig. Modellen tar mange hensyn, sier Hvattum.

Forskerne gir Frankrike 14,8 prosent vinnersjanse, England gir de 13,5 prosent.

Les mer om modellene og se resultatene i interaktive grafikker på  forskeren Achim Zeileis hjemmeside.

Da landslagstroppene ble offentlige 1. juni, kunne Hvattum hente ut spillerratinger på individnivå for troppene fra sin database med 92 000 spillere. Alle lagene stiller med 26 spillere, med unntak av Spania som har valgt å stille med 24! Hvattums rating er et mål på hvor godt fotballaget som helhet spiller når en individuell spiller er på banen, såkalt plus minus rating.

Hvattums spillerratinger er én av tre selvstendige hovedbidrag inn i en maskinlæringsmodell. Forskerne omtaler maskinlæringa som «hybrid random forest».  Det hybride elementet er de tre matematiske modellene som leverer variabler basert på gjennomsnittlig spillerstyrke per lag (Hvattums bidrag), odds og lagenes kamphistorie.

I random forest-læringa av prosessen produseres 5000 såkalte regresjonstrær med variabler for lagene, nå også inkludert variabler som FIFA-ranking, markedsverdi på spillere, antall CL-spiller, landenes bruttonasjonalprodukt, innbygggertall og mye mer. Frukten trærne endelig produserer, er scoringsrater for EM-lagene. Basert på denne vurderingen av lagenes evne til å score mål, simulerte forskerne turneringen 100 000 ganger, og Frankrike kom altså best ut.

Hvattum ble introdusert for medforskere i EURO 2020-prosjektet på en fagkonferanse for to år siden. Forskergruppens EM-prognoser har blitt slått opp i aviser i en rekke europeiske land, og Hvattum syns det er en bonus med det aktuelle forskningsarbeidet at høgskolen og Molde  får omtale i utlandet.