Professorene Thomas Hylland Eriksen (t.v.) og Jørgen Randers åpnet Fjordkonferansen i Molde i dag med innlegg og debatt om bærekraft. Foto: Arild J. Waagbø

– Festen er over, vi må ta oppvasken!

– Festen er over, vi må ta oppvasken! erklærte UiO-professor Thomas Hylland Eriksen på åpningen av Fjordkonferansen i dag.

Tema for Fjordkonferansen i år er bærekraft, og det var bærekraftsmål, klima og fordeling professorene Jørgen Randers og Thomas Hylland Eriksen snakket om i den tre timer lange plenumssesjonen som ble strømmet fra kantina på Molde campus i dag.

Jørgens Randers sa blant annet at han ikke lenger har tro på at utdanning vil løse klimakrisa eller gi oss et mer bærekraftig samfunn.

– Det tar for lang tid, sa Randers.

Jørgen Randers på Fjordkonferansen i Molde i dag. Foto: Arild Waagbø

Randers sa i sitt foredrag at han mener samfunnet bør betale for å gradvis flytte arbeidstagere fra olje- og gassindustrien til de jobbene som trengs for å få et bærekraftig samfunn, nærmest som en slags borgerlønn.

Randers presiserte også at det er forskjell på økonomisk vekst, i og med at ikke all vekst setter fotavtrykk i miljøet.

Jørgen Randers på Molde campus i dag. Foro: Arild Waagbø

Professor Thomas Hylland Eriksen snakket i sitt foredrag blant annet om symbolpolitikk og lynavledere i miljø- og klimapolitikken. Han nevnte froskeinnsamlinger i Australia som eksempel på symbolsk miljøengasjement som ikke er truende for noen industrier.

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen på Fjordkonferansen i dag. Foto: Arild Waagbø

Hylland Eriksen sa også at han ikke tror informasjonskampanjer kan løse klima- og miljøproblemene.

– Kunnskapen er der, sa Hylland Eriksen, som påpekte at problemene har vært kjente siden 70-tallet.

Professor Thomas Hylland Eriksen på Molde campus i dag. Foto: Arild Waagbø

Hylland Eriksen nevnte den norske luksusskatten som en mulig vei å gå, og pekte på at tobakk, alkohol og biler er mye hardere skattet i Norge enn i andre land. Og han la til at noen typer forbruk i Norge rett og slett er forbudt, som f. eks. å kjøpe sex, narkotika og mange typer våpen.

Av smittevernhensyn er Fjordkonferansen i år et hybrid digitalt arrangement, bare 20 akademikere fikk være publikum på Molde campus i dag under plenumssesjonen. Foto: Arild Waagbø