Øyvind Sørensen er fungerende høgskoledirektør ved HiMolde. Foto: Arild Waagbø

Høgskolen går for «Ingen fest uten test!» i Molde og Kristiansund

I går meldte regjeringen at den vil dekke kostnadene for hurtigtesting for koronavirus ved UH-institusjonene i forbindelse med studiestart. HiMolde startet i dag arbeidet med å få på plass en løsning så snart som mulig.

Det opplyser fungerende personal- og økonomidirektør Øyvind Sørensen ved HiMolde, som fra mandag av er konstituert høgskoledirektør.

– Vi har tatt kontakt med både Molde og Kristiansund kommune med forespørsel om de kan bistå oss på noe vis og om hva slags retningslinjer vi bør ha for hurtigtesting, og nå venter vi på svar fra dem. Vi har også kontaktet aktuelle leverandører av tjenesten for studenter på Molde campus og vårt studiested i Kristiansund, sier Sørensen.

I brevet som regjeringen sendte til landets UH-institusjoner i dag, fremgår det at tiltaket har til hensikt å bidra til trygge sosiale arenaer for studenter og ansatte i sektoren i en tid med økende smittespredning:

«Fagskoler, høyskoler og universiteter ønsker studentene velkommen på et tidspunkt hvor smittespredningen øker i flere deler av landet. Fortsatt er en relativt stor del av studentene del- eller uvaksinerte. Sosiale arrangementer i forbindelse med studiestart gir høyere risiko for smittespredning blant studenter og ansatte på fagskoler, høyskoler og universiteter. For at fagskoler, høyskoler og universiteter skal kunne gi studentene fysisk undervisning og høy grad av tilstedeværelse på lærestedene, må vi legge til rette for at studiestart foregår på en trygg måte. 

Det sosiale livet er en viktig del av studietiden, og det er et viktig mål for regjeringen at studentene får en god start på studieåret. For å opprettholde mulighetene for sosiale arrangementer, må vi redusere risikoen for eventuell smittespredning. Regjeringen anbefaler sterkt alle studiesteder, studentorganisasjonene og studentfrivilligheten om å legge til rette for utstrakt testing før sosiale arrangementer i forbindelse med studiestart og fadderuke. 

Studentorganisasjoner bør oppfordre til «ingen fest uten test». Testing skal være gratis for den som ønsker å teste seg. Regjeringen har etablert en refusjonsordning, hvor staten dekker finansieringen for testing med antigen hurtigtest utført av private aktører. Arrangøren av et sosialt arrangement kan inngå avtale med en privat aktør som de kan benytte i forkant av arrangementet, og hvor testingen blir betalt av staten. Testing til koronasertifikat skal sikre personer de samme rettighetene som vaksinerte har, og dermed gi adgang til ulike arrangementer. Målet er å avdekke smitte og unngå smittespredning i forbindelse med sosiale arrangementer. «

Øyvind Sørensen sier at høgskolen har som mål å få på plass hurtigtesting så tidlig som mulig, aller helst fra mandag. Da er det fadderopplæring og fadder-kickoff både i Molde og Kristiansund.

– Semesterstart og Åpningsuka blir mye tryggere for alle involverte med dette tiltaket. Vi vil komme med informasjon om hvordan dette praktisk skal gjennomføres, sier Sørensen.