Silje Marita Vedvik, som studerer sportsledelse ved HiMolde, hedres med studiemiljøprisen 2021. Foto: Arild Waagbø

Her er årets prisvinnere ved høgskolen

Her er de fire som hedres for sitt arbeid ved Høgskolen i Molde i forbindelse med åpningen av studieåret!

Les mer om reglene for pristildeling og se tidligere vinnere på HiMoldes hjemmeside.

Silje Marita Vedvik, som studerer sportsledelse ved HiMolde, hedres med studiemiljøprisen 2021. Foto: Arild Waagbø

Studiemiljøprisen: Student Silje Marita Moen Vedvik

Begrunnelsen for tildelingen:

«Vinneren av studiemiljøprisen 2021 går til en person som har et stort engasjement for studentmiljøet ved høgskolen. Hun har mange verv og roller i studentersamfunnet. Vinneren sprer mye glede og engasjement, er positiv og virkelig et ja-menneske som brenner for at medstudentene skal ha det bra.

Vinneren er ikke redd for å si fra hvis hun er uenig, og har bidratt til fremgang og endring på flere plan.

Under pandemien har hun vært en av dem som har lagt ned en ekstra innsats for studentene. Gjennom jobben som studentvert har hun vært med å holde Mellomrommet åpent for studentene. Dette har vært en god møteplass for alle studenter under pandemien.

Gjennom arbeidet sitt i MSI har hun sørget for at studentene har fått fortsette å trene fotball i periodene hvor smitteverntiltakene har tillatt dette.

Vinneren av Studiemiljøprisen får diplom og gavesjekk på kroner 15 000 som overrekkes av assisterende banksjef Barbro Mork Emblem.

Vinneren av Studiemiljøprisen 2021 er Silje Marita Moen Vedvik!»

Professor Kjetil Kåre Haugen hedres med formidlingsprisen i 2021. Foto: Arild Waagbø

Formidlingsprisen: Professor Kjetil Kåre Haugen

Begrunnelsen for tildelingen:

«Formidlingsprisen for 2021 går til en person ved Høgskolen i Molde som har vært en aktiv deltaker i samfunnsdebatten i en årrekke gjennom formidling i lokalpresse, rikspresse og internasjonale medier.

Komiteen fra Formidlingsutvalget har vurdert fire nominerte kandidater. I nominasjonsteksten for vinneren står det at han har en tematisk bredde i populærformidlingen som representerer bredden i hans vitenskapelige arbeider.

Vinnerens faglige senter er anvendt matematikk, men temaene han anvender matematikken på er svært varierte. Han bruker ofte en spillteoretisk tilnærming, og fotball og doping er temaer han tar fatt i med særlig glød.

Vinneren har også i løpet av de siste tre årene bidratt med over 40 artikler under vignetten «Fra toppen av Haugen» i høgskoleavisa Panorama. I artikkelserien bruker vinneren både humoristiske og litterære virkemidler for å underholde og engasjere med stoff fra sitt forskerunivers.

Vinneren skriver ofte populærvitenskapelige artikler sammen med kolleger på høgskolen, og bidrar på denne måten sterkt til at flere forskerstemmer ved høgskolen når frem til et bredt publikum.

Komiteen ønsker å anerkjenne vinnerens omfangsrike og inkluderende arbeid med populærvitenskapelig formidling av forskning gjennom tildelingen av Formidlingsprisen for 2021.

Vinneren av Formidlingsprisen får et diplom og en gavesjekk på femten tusen kroner fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Gaven overrekkes av administrerende direktør Vidar Skaar.

Vinneren av Formidlingsprisen 2021 er Kjetil Kåre Haugen!»

Høgskolelektor Gro Halten hedres med pedagogisk pris for 2021. Foto: Arild Waagbø

Pedagogisk pris: Høgskolelektor Gro Halten

Begrunnelsen for tildelingen:

«Pedagogisk pris for 2021 går til en person som er en svært dyktig og kunnskapsrik foreleser.

Vinneren gjør forelesningene interessante ved å trekke inn konkrete eksempler fra yrket som sykepleier. Hun er alltid blid og engasjerende, og studentene merker at hun kan faget sitt godt.

Hun snakker og opptrer på en inspirerende måte som gjør at det blir lett å følge med, samtidig er hun morsom og oppmuntrende.

Vinneren av pedagogisk pris får et diplom og en gavesjekk på femten tusen kroner fra DNB Nordmøre og Romsdal. Gaven overrekkes av banksjef Rune Hoddevik.

Vinneren av pedagogisk pris 2021 går til høgskolelektor Gro Halten!»

Professor Lars Magnus Hvattum får forskningsprisen for 2021. Foto: Arild Waagbø

Forskningsprisen: Professor Lars Magnus Hvattum

Begrunnelsen for tildelingen:

«We are happy to announce the winner of the newly established Research Award at Molde University College (MUC). The winner is Professor Lars Magnus Hvattum. Professor Hvattum joined MUC in 2015 as Professor of Quantitative Logistics. Since joining MUC Professor Hvattum has published widely in top journals (UHR Level 2) including European Journal of Operational Research, Journal of Heuristics, and Computers and Operations Research. In addition, to his impressive research output, Professor Hvattum currently serves as an Associate Editor of Omega: The International Journal of Management Science (UHR Level 2).

Vinneren får et diplom og en gavesjekk på kroner 15 000 fra Høgskolen I Molde.»