Turid Aarseth, professor ved Høgskolen i Molde, sier at det ikke er for sent å svare på brukerundersøkelsen for hjelpemiddelbrukere i Molde. Foto: Arild Waagbø

Ber flere svare på hjelpemiddel-undersøkelse i Molde

– Det er ikke for sent å svare! sier professor Turid Aarseth ved Høgskolen i Molde. Hun håper flere hjelpemiddelbrukere vil svare på undersøkelsen som er en del av Smart Molde-programmet.

For tre uker siden fikk 1000 hjelpemiddelbrukere i Molde tilsendt en undersøkelse som skal kartlegge brukernes erfaringer, behov og ønsker knyttet til sånt som informasjon, søknadsprosess, opplæring og tilpasning av utstyr. Hensikten med undersøkelsen er øke kvaliteten på hjelpemiddeltilbudet i Molde kommune med utgangspunkt i brukernes egne erfaringer.

Professor Turid Aarseth, som leder arbeidet med undersøkelsen og skal rapportere resultatet til prosjektet Smart Hjelpemiddelforvaltning i Molde kommune, opplyser at rundt 3500 innbyggere i Molde har hjelpemidler finansiert av NAV – som f. eks. elektrisk rullestor eller rullator.

De 1000 som ble valgt ut til å delta i den anonymiserte undersøkelsen har alle fått hjelpemidler på varig utlån siste to år, og de ble bedt om å svare på undersøkelsen i løpet av to uker etter at mottok den.

Men tre uker senere har det så langt bare kommet inn litt over 150 svar, noe gir en svarprosent på beskjedne 15 prosent.

– Det er i utgangspunktet en stor undersøkelse, og vi ønsker størst mulig bredde i brukernes erfaringer. Jeg vil rette en takk til de som allerede har svart, men vi ønsker at enda  flere skal svare. Alle svar teller. Nå har brukerne sjansen til å si i fra, sier Turid Aarseth.

Aarseth peker på at hjelpemidler er viktige for at det som trenger dem skal leve så gode liv som mulig.

– Det handler om livsmestring og livskvalitet for den enkelte, sier Aarseth.