Professor Steinar Kristoffersen er rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Nå har HiMolde 3733 studenter – vil få flere med nettbasert logistikkstudium

Høgskolen i Molde har nå 3733 aktiver studenter, opp fra 2967 studenter i 2020. Nå vil rektor Steinar Kristoffersen og høgskolestyret utvikle et digitalt årsstudium i logistikk.

Denne uka hadde høgskolestyret strategiseminar og styremøte på Scandic Seilet hotell i Molde. På strategiseminaret var også en rekke ledere ved høgskolen tilstede. Etter møtene kunne rektor og styreleder Steinar Kristoffersen fortelle at det er stor støtte til å utrede og utvikle et nettbasert årsstudium i logistikk.

Kristoffersen sier at det nye nettbaserte årsstudiet skal være et pilotprosjekt i tråd med anbefalingene i den relativt ferske rapporten fra høgskolens digitaliseringsutvalg. Et produksjonsteam skal sammen med fagkreftene løfte årsstudiet til et nivå langt over å bare legge ut videoer fra forelesninger, for å oppsummere det enkelt. Studiet kan ifølge Kristoffersen starte allerede høsten 2022, men han antyder at høsten 2023 er mer realistisk.

–  Høgskolen har et nasjonalt oppdrag når det gjelder logistikk, så vi må rekruttere studenter fra hele landet – og også internasjonalt, sier Kristoffersen.

Tallene fra årets opptak viser at mye av veksten i antall studenter ved HiMolde kommer på nettbaserte studietilbud. Det nettbaserte årsstudiet i IT har i høst godt over 300 studenter. Antall emnestudenter øker også sterkt på fleksible og nettbaserte fag – i høst har høgskolen hele 653 aktive emnestudenter på bachelornivå.

Kristoffersen sier han ikke er nevneverdig bekymret for at digitale og nettbaserte studier ødelegger det fysiske studiemiljøet på campusene i Molde og Kristiansund.

– Det beste er en hybrid av digital og fysisk undervisning. Jeg tror vi ville miste studenter om vi ikke hadde et godt, digitalt undervisningstilbud. Men vi skal også være tett på studentene som er i klasserommene, sier Kristoffersen.

Tirsdag var høgskolestyret samlet til ordiært møte på Seilet hotell: Fra venstre ses konstituert høgskoledirektør Øyvind Sørensen, rektor og styreleder Steinar Kristoffersen, Belinda Katla (administrasjonen), videre styremedlemmene Haakon Bryhni, Jeanette Varpen Unhjem, Ragnhild Michaelsen, Berit Brendskag Lied, Øystein Nerland, Ingvild Aase, Snorre Opsal Grytli, Gro Holst Volden, Pål Farstad og Kjetil Kåre Haugen. Foto: arild Waagbø