Iver Valved Korsvik (t.v.) og Ole Magnus Oterhals har tatt et 60-timerskurs i forskning og medforskning på Høgskolen i Molde. Foto: Arild Waagbø

Medforskere ble feiret med blomster og kake

Denne uka fikk Iver Valved Korsvik (30) og Ole Magnus Oterhals (40) bevis på at de har tatt et 60-timers kurs i forskning og medforskning ved Høgskolen i Molde.

Det er høgskolelektorene Hege Bakken og Ingrid Krohn Aasgård som har gjennomført kursopplegget i Molde, og det var Bakken som ledet markeringa av at kurset var vel gjennomført.

– Det er et kurs om forskning og medforskning for personer med utviklingshemming. I tillegg til teamet i Molde, har kurset også blitt holdt i Fredrikstad, Sandnes, Oslo, Namsos og Trondheim. Dette handler om brukermedvirkning i forskning, noe som allerede er vanlig i psykisk helse og psykiatri. Man må ha med seg folk som vet hva det handler om, sa Bakken.

Arbeidet med å utvikle og gjennomføre kursene er delvis finansiert av Stiftelsen Dam og har høgskolelektor May Østby ved Høgskolen i Østfold er prosjektleder. Østby, som tidligere var ansatt ved HiMolde, har i ti års tid arbeidet feltet medforsking sammen med kursdeltager Ole Magnus Oterhals.

Da førsteamanuensis Hans Petter Iversen, studieleder på vernepleierutdanninga ved HiMolde, talte ved markeringa, pekte han på at Østby har drevet nybrottsarbeid.

– Gratulerer med utvikling og gjennomføring av kurset! Dere har flyttet merkesteiner med dette arbeidet – fra å forske om og på til medvirkning, slik at det blir mer likestilling. May, du har vært nasjonalt i front på dette feltet og gjort en innsats som ikke kan overvurderes, sa Iversen.

Hans Petter Iversen (f.v.), May Østby, Ole Magnus Oterhals, Hege Bakken og på skjermen Siv Sæbjørnsen. Foto: Arild Waagbø

Også prorektor Jeanette Varpen Unhjem sa noen ord og delte ut blomster til kursdeltakerne:

– Representasjon er viktig, og kurset dere har tatt er et viktig virkemiddel!

Kursdeltaker Ole Magnus Oterhals holdt også tale:

– Det har vært artig å gå på kurs. Jeg syns det er viktig å være en del av samfunnet, og jeg må få berømme de som har fått i gang dette.

May Østby fortalte at i alt 12 medforskere og 27 personer med utviklingshemming i Norge har gjennomført pilotkurset, som er det første i sitt slag i landet. Nå skal erfaringene som er gjort benyttes til å ferdigstille kurset, og arbeidet skal sluttføres i mai neste år.

Før fotoseansen i høstsola på Molde campus, ble det feiret med kaffe og sjokoladekake. Ole Magnus Oterhals sa at han liker å være medforsker.

– Det er fint å bli kjent med folk, med studenter og ansatte, så jeg liker å være på høgskolen.  Det er artig å bli sett og hørt, sa Oterhals.

Jeanette Varpen Unhjem (f.v.), Hege Bakken, Ingrid Krohn Aasgård, Iver Valved Korsvik, Ole Magnus Oterhals, May Østby og Hans Petter Iversen markerte onsdag at høgskolen har utdannet sine første medforskere med utviklingshemming. Foto: Arild Waagbø