Mardalsfossen. Foto: Regan Vercruysse (CC BY-NC-ND 2.0)

Her er HiMolde-kronikkene til Forskningsdagene

Her er de ni kronikkene forskere ved Høgskolen i Molde og kolleger ved andre institusjoner har skrevet i anledning Forskningsdagene 2021.

WALLØE TVEDT: Midlertidig krisejus blir til varige endringer

BRASK, ØSTBY & ØDEGÅRD: Er helse- og sosialarbeideres yrkesidentitet truet?

FISKERGÅRD WERNER: Barn har lik rett til terapiridning, men tilbudet er ulikt

BERG: Ikke-vold, Gandhi og Mardalsfossen

HJELLE & BRÅTHEN: Nullutslipp og selvkjøring: Hvor går persontransport-politikken?

HJELLE: Nullutslipp og godstransport: Står sjøveien for fall?

LARSEN: De moderne spedalske og det umedgjørlige rusmisbruket

BØYUM-FOLKESETH: Global skattejakt på 1300 milliarder kroner

HAUVIK, EINES, STORM & UTHEIM: Digitale helsetjenester gir fare for utenforskap

–> Artiklene er også publisert i Tidens Krav og Romsdals Budstikke.