Johan Holmgren er professor i transportøkonomi ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

HiMolde-professor får forskerpris på 300 000 kroner fra Volvo

Volvo-konsernet gir professor Johan Holmgren både stipend og gjesteprofessorat for hans forskning på holdbare investeringer i infrastruktur.

I en pressemelding fra AB Volvo går det frem at Holmgren får 300 000 kroner i stipend fra Håkan Frisingers stiftelse. Videre får Malmø universitet 500 000 kroner fra VREF (Volvo Research and Educational Foundations) Visiting Researcher Programme for å være vertskap for gjesteprofessor Holmgren.

«Från en vetenskaplig grund inom transportekonomi har Johan Holmgren gjort viktiga bidrag genom både empiriska verk och policyrelaterade publikationer. Flera av hans studier har fokuserat på den så kallade ’bredare fördelen med tillgänglighet’, vilken är mycket relevant för att säkerställa en hållbar utveckling av infrastruktur och se till att investeringarna är effektiva för samhället. Han har en mycket intressant vetenskaplig profil som kombinerar ekonomisk vetenskap med andra discipliner och forskningsområden. Forskningens potentiella bidrag till samhället är tydligt med direkt koppling till politik och beslutsfattande,» heter det i begrunnelsen fra styret ved Håkan Frisingers stiftelse.

– Jeg er overrasket, og kjempefornøyd med å få prisen. Det er fint at forskningen jeg gjør får oppmerksomhet, for det er ikke alltid så lett å nå ut. Og det er heller ikke alltid man får så mye feedback på forskningen, sier Holmgren.

Holmgren sier at forskningen hans har et bredt syn på effekter av satsinger og investeringer i transportsektoren, inkludert langsiktige effekter. Han sier at selv om det er et politisk mål å få flere til å reise kollektivt og mindre med bil, så er det forskjell på store ord og praktisk virkelighet. Mye handler om å gjøre kollektivtransport mer attraktivt, sier Holmgren, med virkemidler som f. eks. lavere pris og flere avganger. Han sier at et godt kollektivtilbud har en langsiktig effekt ved at de som benytter seg av tilbudet i mindre grad kjøper biler.

– Har man bil, så bruker man den, påpeker Holmgren.

Holmgren har arbeidet ved høgskolen i rund seks år. Han trives, sier han, og syns det faglig sett er en stor fordel for ham at HiMolde har det største universitetsmiljøet av forskere innen logistikk og transportøkonomi i Europa.

På et ledende spørsmål fra Panorama, bekrefter Holmgren at han tidlig fikk et inntrykk av at Molde er en bilby.

– Det er kostbart å ha et godt busstilbud i grisgrendte strøk. Men det er også dyrt med bil, så noen kunne sikkert ha spart penger på å ta taxi i stedet for å eie og kjøre bil, sier Holmgren.

Se en oversikt over Johans Holmgrens forskning i Cristin.