22. juli-terroristen soner forvaringsdommen fra Oslo tingrett i 2012 i Skien fengsel. Foto: Bitjungle (CC BY-SA 3.0)

Anders Behring Breivik studerer ved HiMolde

Den terrordømte massedrapsmannen Anders Behring Breivik (42) er student ved Høgskolen i Molde.

VG siterte i dag psykiater Randi Rosenqvist på at Anders Behring Breivik før jul avla to eksamener i business administration ved HiMolde. Opplysningen kom fram i Telemark tingrett, som denne uka behandler Breiviks krav om å bli prøveløslatt.

Rektor Steinar Kristoffersen bekrefter at Breivik har tatt to emner i økonomi og administrasjon ved høgskolen i høstsemestet, og at han er oppmeldt i to nye emner innen samme fagkrets denne våren.

Kristoffersen opplyser at i tillegg han selv og tidligere høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, har studiekontoret ved høgskolen og de aktuelle emneansvarlige blitt orientert om at Breivik er fjerntstudent ved HiMolde mens han soner forvaringsdommen i Skien fengsel.

– Breivik har ingen mulighet for interaksjon med andre studenter ved HiMolde, og han har heller ikke direkte kontakt med faglærere, sier Kristoffersen.

I en melding til høgskolens ansatte som ble publisert i ettermiddag skriver informasjonssjef Jens Straumsheim blant annet:

«Høgskolen presiserer at alle innsatte i norske fengsler har rett til å ta høyere utdanning i Norge, dersom de oppfyller opptakskravene og når opp i konkurransen med andre søkere.

​All kontakt mellom ABB og HiMolde har skjedd via kontaktperson i Kriminalomsorgen.»

I 2012 ble Breivik dømt til forvaring i 21 år for å ha drept 77 mennesker i terrorangrepene 22. juli 2011 mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya.

Breivik skiftet i 2017 navnet sitt til Fjotolf Hansen.