F.v.: Elisabeth Rhaner (Gulen), Torunn Tolaas (Molde), Amalie Skavøy (Rauma), Kristin Engen Jørgensen (Mosjøen) og Elisabeth Veabø (Sortland) er blant de 33 nyutdannede helsesykepleierne fra HiMolde. Alle har fått jobb som helsesykepleiere. Foto: Arild Waagbø

Nye studieplasser gir storsatsing på helsesykepleie

KRISTIANSUND/MOLDE (Panorama): 52 nye studieplasser vil gi HiMolde cirka 33 millioner kroner i årlige ekstra inntekter med full effekt fra 2028.  Høgskolen satser nå hardt på helsesykepleie.

I begynnelsen av februar kom nyheten om at regjeringen vil finansiere 52 nye studieplasser i sykepleie ved HiMolde. HiMolde skal samtidig finansiere ti nye studieplasser på gjeldende budsjett, slik at det totalt blir 62 nye studieplasser.

Rektor Steinar Kristoffersen sier høgskolen opprinnelig søkte om 40 nye studieplasser i helsesykepleie og 20 i bachelor i sykepleie.

– Dette er en kjempemulighet for Avdeling HS, og høgskolen har nå muligheten til å ta en nasjonal posisjon i helsesykepleie, sier Kristoffersen.

Han sier at en skisse til plan er at det allerede til høsten tas opp ti studenter til bachelor i sykepleie i Molde, 16 på deltidssykepleie i Kristiansund og 40 på helsesykepleie i Kristiansund – om man får det til.

– Avdelingen må finne løsninger raskt, så vi regner med å ha planene klare i løpet av februar, sier Kristoffersen.

17. januar ble 33 nyutdannede helsesykepleiere fra HiMolde hedret på Høgskolesenteret i Kristiansund. Alle har fått jobb som helsesykepleiere. Foto: Arild Waagbø

I følge en rapport fra Sintef mangler Norge over 2000 helsesykepleiere, om man skal følge Helsedirektoratets anbefaling.

Da HiMolde for første gang tok opp studenter til en deltids videreutdanning på 60 studiepoeng i helsesykeleie høsten 2020, var det hele 341 (340 kvinner) som søkte om studieplass. De 33 studentene som nylig fullførte utdanningen, har alle som en fått jobb som helseykepleiere. På siste opptak til utdanningen, kullet som startet nå i år, var det 196 søkere (192 kvinner).

På siste høgskolestyret fikk Avdeling HS klarsignal for å sende inn søknad til NOKUT om å få akkreditert en masterutdanning i helsesykepleie fra høsten 2023. Søknadsfristen er 1. mars.

Heidi Haavardsen, dekan for Avdeling HS, sier de nye studieplassene er en tillitserklæring til høgskolen og avdelingen.

– Nå skal vi ha en god prossess internt for å finne ut hvordan vi skal gjøre dette, sier hun.

Det var ikke én mann på det første kullet av helsesykepleiere fra HiMolde. Haavardsen sier hun tror at god informasjon om yrke og arbeid er viktig for å rekruttere flere menn til å bli helsesykepleiere.

– Helsevesenet må representere befolkningen, sier Haavardsen.

I november talte dekan Heidi Haavardsen i Kristiansund på en markeringen til ære for de nye helsesykepleierne. Foto: Arild Waagbø