Julie Lorntsen fra Frøya er leder for studentersamfunnet iStudent i Molde. Foto: Arild Waagbø

Ny iStudent-leder vil ha bankett og glamour

Julie Lorntsen (26) fra Frøya er nyvalgt leder for iStudent. Hun sier hun vil jobbe for å skape flere studentaktiviter i Molde og få liv i studentfrivilligheten etter to år med koronarestriksjoner.

Onsdag var det årsmøte i iStudent. Der ble Julie Lorntsen, som på andre året studerer til en bachelorgrad i juss og administrasjon, valgt til leder. Hun var økonomiansvarlig i det forrige iStudent-styret, og fortsetter også som barsjef for studentbaren Smuget.

Med seg i det nye styret får hun Ina Charlotte Kristiansen (nesteleder), Alexander Myhre (økonomiansvarlig), Einar Johann Smedås (ukesansvarlig) og Vegard Røen (utvalgsansvarlig).

– Jeg har en liten drøm om å få til en påskebankett for studentene denne våren, sier Lorntsen.

Hun sier at arrangementer med glitter og glamour på campus er savnet av studentene, og at slike tilstelninger gjør at studentene føler seg verdsatt. Nå har det for eksempel ikke vært julebankett for studentene på flere år.

Julie Lorntsen, som studerer juss og administrasjon ved Høgskolen i Molde, er leder for studentersamfunnet iStudent. Foto: Arild Waagbø

Lorntsen opplyser at iStudent ved årsskiftet hadde en egenkapital på like under 500 000 kroner.  Den høye egenkapitalen er et resultat av at koronapandemien har lagt sterke begrensninger på studentenes mulighet for å gjennomføre aktiviteter,

– Men nå kan vi kan arrangere mye gøy for studentene dette året! Vi har lyst til å få til mye mer enn det vi har gjort de siste årene, sier Lorntsen.

Hun sier at flere studentutvalg ved høgskolen for øyeblikket sliter med rekruttering til sentrale tillitsverv, og at iStudent i tida fremover vil bruke ressurser på å fremme utvalgene overfor studentene for å bidra til økt rekruttering og aktivitet.

Hun nevner også at der er aktuelt å arrangere flere intimkonserter på Smuget, blant annet med bandgruppa iMusikk. iMusikk vil også få nye instrumenter til øving og konsert.

Det nye iStudent-styret er også invitert til å besøke studentuka ved NTNU Ålesund i mars.

– Det er interessant for oss å samarbeide med studentene i Ålesund. Vi kan for eksempel invitere hverandre til store arrangementer, sier Lorntsen.