HiMoldes Geir Arne Svenning (t.v.), og logistikkstudentene Fabian Karlinger (f.h) og Pernille Undrum sitter i interimstyret for Logistikkforeningens nye fylkeslag. Ellers ses Jørn Erik Norangshol fra Fugro (bak i bildet) - også han er med i interimstyret, samt informasjonssjef ved HiMolde - Jens Petter Straumsheim (foran). Foto: Arild Waagbø

70 deltagere på Logistikk-foreningens debutmøte

Logistikkforeningen Møre og Romsdal samlet tirsdag 70 deltagere til første medlemsmøte og fagseminar på Molde campus. HiMolde er tungt representert i interimstyret.

Før jul ble det kjent at Logistikkforeningen etablerer en ny avdeling i Møre og Romsdal. Tirsdag kunne initiativtager og leder av interimstyret, Steinar Abrahamsen (til daglig logistikkdirektør ved Glamox), fortelle møtedeltakerne i Haavelmo auditorium at den nye avdelingen allerede har fått 50 medlemmer.

Steinar Abrahamsen (Glamox) leder interimstyret for Logistikkforeningen Møre og Romsdal. Foto: Arild Waagbø

Logistikkforeningen jobber nå for å skape et sterkt logistikknettverk, både faglig og sosialt, i fylket. I interimstyret har Abrahamsen med seg to studenter og én ansatt fra Høgskolen i Molde, nemlig Pernille Undrum, Fabian Karlinger og EUV-leder Geir Arne Svenning.

Videre er Jørn Erik Norangshol (Fugro) og Jan Robert Lyngvær (Ekornes) medlemmer av interimstyret.

Rundt 70 personer var påmeldt til det første møtet i den nye avdelingen av Logistikkforeningen i Møre og Romsdal. Foto: Arild Waagbø
Studentene Fabian Karlinger (t.v.) og Pernille Undrum sitter i interimstyret for den nye avdelingen i Logistikkforeningen. De er også aktive i studentutvalget Logostikkforum. Foto: Arild Waagbø
Schenker-sjefen i Norge, Knut Eriksmoen, fortalte om selskapets virksomhet. Eriksmoen er også styreleder for NHO Logistikk og Transport. Foto: Arild Waagbø