Tirsdag etter påske begynner Kari Bachmann i ny jobb som førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Foto: Arild Waagbø

Kari Bachmann går til Volda og Kristiania

Etter nær fire år på åremål som dekan ved Avdeling ØS, har Kari Bachmann ryddet kontoret sitt på Molde campus. Tirsdag begynner hun som førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.

– Det har vært veldig lærerikt og gøy å være dekan. Jobben har vært veldig variert, og jeg har jobbet sammen med mange flinke og hyggelige folk, sier Kari Bachmann.

Bachmann har også fått stilling som professor II i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania i Oslo.

Hun har tidligere jobbet for HiVolda og Statsforvalteren i Møre og Romsdal, og som forskningsleder ved Møreforsking Molde. Hun har en doktorgrad i pedagogikk fra NTNU.

– Jeg vil ikke være for lenge borte fra det faglige, og åtte år er mye, sier Bachmann om karrierevalget hun har tatt.

Som dekan har Bachmann publisert rundt to vitenskapelige artikler i året. Hun sier hun har gjort det faglige arbeidet på fritida.

– Jeg syns det er gøy å forske, og jeg er jo ikke den eneste på høgskolen som bruker fritida på forskning. Det er sånn det er, sier Bachmann.

Hun sier hun vil savne kollegene på Høgskolen i Molde, men legger til et ønske hun har for tiden fremover:

– Jeg håper vi kan samarbeide faglig!