I slutten av juni forsvarte Thea Beate Brevik sin doktrogradsavhandling i helse- og sosialfag på Molde campus. Foto: Arild Waagbø

Tok doktorgrad 12 år etter at hun begynte på sykepleiestudiet

Tirsdag 28. juni forsvarte Thea Beate Brevik (32) sin doktorgradsavhandling om tiltak som kan få flere innnvandrerkvinner til å sjekke seg for bryst- og livmorhalskreft.

Brevik, som er fra Isfjorden, begynte på bacheolorstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Molde høsten 2010. Nær 12 år senere forsvarte hun doktorgradsarbeidet sitt med glans i Haavelmo auditorium på Molde campus. Brevik har også en mastergrad i omsorg ved alvorlig sykdom og død fra høgskolen.

LES MER: Skrev veiledning for behandling av døende

Kvinner med innvandrerbakgrunn benytter seg i mindre grad enn andre av tilbudet om bryst- og livmorhalsscreening. Brevik har i sitt doktorgradsarbeid gjort systematiske litteraturstudier og meta-analyser av tidligere utført forskning på hvilke tiltak som kan få flere innvandrer til å sjekke seg for bryst- og livmorhalskreft.

Thea Beate Brevik holdet en prøveforelesning om helsekompetanse i et flerkulturelt samfunn, og om hvilken betydning dette har for fokehelsetiltak. Foto: Arild Waagbø

Brevik holdt en prøveforelesning om helsekompetanse i et flerkulturelt samfunn og om folkehelsetiltak og helseinformasjon rettet mot innvandrerkvinner.

Der understreket hun blant annet betydingen av å bruke et enkelt språk, at fagord må defineres, at grafisk informasjon er viktig og at informasjonen må komme i riktige kanaler.

Riktige kanaler er f. eks. IKKE en dagsavis som VG eller en nyhetssending som Kveldsnytt, sa Brevik. Hun pekte på brukergrupper, organisasjoner, frivillige og lederfigurer som eksempler på riktige kanaler for å nå innvandrerkvinner. Som illustrerende eksempel trakk hun fram at skjønnhetssalonger har blitt brukt for å informere og oppfordre svarte kvinner til å ta mammografi.

Professor Stål Bjørkly (HiMolde) var hovedveileder for Brevik, mens professor Petter Laake (UiO) og dr. Ameli Tropé (Kreftregisteret) var medveiledere.

Nå er Brevik ansatt ved HiMolde og knyttet til et pågående forskningsprosjekt om forebygging av partnervold og – drap.

Professor Stål Bjørkly (fordan i midten) har vært Thea Beate Breviks hovedveileder mens hun har tatt forskerutdanning og doktorgrad. Foto: Arild Waagbø
Bedømmelseskomiteens medlemmer var høgskolens egen Anne Marie Mork Rokstad (foran f.v.), Samera Azeem Qureshi fra Folkehelseinstituttet og Salvatore Vaccarella fra International Agency for Research on Cancer (IARC). Foto: Arild Waagbø
Thea Beate Brevik i askjon under disputasen. Her forsvarte svarte hun på spørsmål fra førsteopponent Salvatore Vaccarella. Foto: Arild Waagbø
Andreopponent Samera Azeem Qureshi (t.v.) var full av lovord om Thea Beate Breviks prøveforelesning og doktorgradsarbeid. Foto: Arild Waagbø
I slutten av juni forsvarte Thea Beate Brevik sin doktrogradsavhandling i helse- og sosialfag på Molde campus. Foto: Arild Waagbø