Studentene Line Marie Laumann (t.v.) og Thea Beate Brevik (t.h.) - her sammen med høgskolelektor Ingeborg Ulvund - har skrevet en veileder i palliativ behandling for sykepleiere og frivillige i Etiopia. Foto: Arild J. Waagbø

Skrev veiledning for behandling av døende

– Det er lite som skal til for at døende pasienter i Etiopia skal få det bedre, sier sykepleier og student Thea Beate Brevik.

I siste halvdel av februar hadde hun og Line Marie Laumann – begge sykepleiere som tar videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død ved Høgskolen i Molde – praksis i Addis Abeba i Etiopia.

Oppgaven deres var å skrive en veiledning i palliativ (lindrende) behandling som kan brukes av sykepleiere og frivillige i regi av Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE), som er en relativt nyetablert søsterforening av Norske Kvinners Sanitetsforening.

En HIV-positiv kvinne i Etiopia får bistand av blant annet UNICEF til å skaffe seg inntekter. Foto: UNICEF Ethiopia (CC BY-NC-ND 2.0)
En HIV-positiv kvinne i Etiopia får bistand av blant annet UNICEF til å skaffe seg inntekter. Foto: UNICEF Ethiopia (CC BY-NC-ND 2.0)

I forkant av skrivearbeidet besøkte Brevik og Laumann fem kvinner som var døende av aids. De forteller at disse pasientene levde i primitive boliger, gjerne på tre kvadratmeter og sammen med fire-fem andre. De var mødre med barn, og ofte var også barna deres hiv-smittede.

– De ga uttrykk for at de var bekymret for barnas fremtid, forteller Brevik og Laumann.

I følge CIAs World Factbook lever anslagsvis 730 000 etiopiere med hiv/aids, og nær 25 000 mennesker i landet dør hvert år av sykdommen (2014-tall). Men Brevik og Laumann forteller at kreft er et stort helseproblemet i landet, og at kreft rammer flere mennesker enn det tuberkulose, malaria og aids gjør tilsammen.

Veiledningen i palliativ behandling som de to studentene har utarbeidet for WHAE, skal brukes av sykepleiere som underviser frivillige i grupper på inntil 50 personer.

Brevik sier at pasientenes situasjon ofte kan bedres med enkle midler. Om pasientene ligger på gulvet og utvikler liggesår, så kan et mykt liggeunderlag hjelpe. Pasienter som har vansker med å puste på grunn av f.eks. tuberkolose eller lungebetennelse, kan puste lettere om de får hjelpe til å sette seg opp.

Høgeskolelektor Ingeborg Ulvund ved HiMolde opplyser at HiMolde i flere år har hatt studentgrupper i sykepleie på praksisopphold i Etiopia, og at det handler om at studentene skal lære seg kulturell oppmerksomhet.

Thea Beate Brevik, som også hadde praksis i Etiopia da hun var bachelorstudent ved HiMolde, sier at kunnskapen hun har ervervet under Etiopia-oppholdene kommer til nytte i arbeidet som sykepleier her i Norge.

– Det er mange i Norge som kommer fra Etiopia, konstaterer Brevik.

Sykepleier/veileder Abeba Kassahun (f.v.), Thea Beate Brevik, Line Marie Laumann og Birikit Terefe, som er leder for WHAE. Foto: Privat
Sykepleier/veileder Abeba Kassahun (f.v.), Thea Beate Brevik, Line Marie Laumann og Birikit Terefe, som er leder for WHAE. Foto: Privat