Førsteamanuensis Oskar Solenes ved HiMolde er idrettshistoriker. Arkivfoto: Arild Waagbø

Kallet Oskar Solenes da Kjell Ove Ernes trakk seg

Etter at Kjell Ove Ernes har trukket seg som dekan for Avdeling ØS ved HiMolde, har høgskolestyret besluttet å kalle Oskar Solenes til åremålsstillingen.

Det opplyser høgskoledirektør Øyvind Sørensen.  Ordningen med kalling er sjelden benyttet ved Høgskolen i Molde. Kalling betyr at man inviterer en person til en stilling, i stedet for å la kandidater søke og konkurrere om jobben.

15. august meldte Panorama at Kjell Ove Ernes skulle tiltre som dekan på Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS) i november, men allerede 24. august ble alle høgskoleansatte informert om at Ernes trakk seg fra stillingen av «personlige årsaker».

På høgskolestyrets møte 7. september vedtok styret å kalle Oskar Solenes til stillingen.

– Vi hadde dialog med Solenes før styremøtet, og nå er prosessen med ham i gang, sier Øyvind Sørensen.

Oskar Solenes fungerer allerede som ØS-dekan, og han var avdelingens aller første dekan da han fikk jobben for første gang i 2014.