Harakld Martin Hjelle er professor i transportøkonomi ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild Waagbø

Reiser buksa di med båt eller bil?

Tirsdag klokka 19 holder professor Harald Martin Hjelle foredrag om klær og klimautslipp.

Det skjer på Storyville på Plassen kulturhus i Molde sentrum.

Harald Martin Hjelle, som er professor i transportøkonomi, vil ta for seg de globale utslippene knyttet til om klærne vi kjøper er transportert på sjø, i lufta, på skinner eller motorvei – fra produksjonslandene som i stor grad befinner seg i Sørøst-Asia og i noen grad i Øst-Europa.

Foredraget, som har tittelen Å navigere på shoppinghavet, er et ledd i høgskolens markering av Forskningsdagene 2022.

Gratis inngang!